Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Prezydent Andrzej Duda podpisał 19 listopada 2018 roku ustawę o PPK

Inicjując tym samym powszechny program, w ramach którego osoby zatrudnione na zasadach powszechnie obowiązujących będą gromadzić oszczędności o charakterze długoterminowym. Zgodnie z intencją rządzących nowe rozwiązania będą zaadresowane do grupy około 11 milionów pracujących – nie tylko Polaków, także oficjalnie zatrudnionych obcokrajowców. Moment ten stanowi symboliczne uwiecznienie wielu miesięcy prac legislacyjnych i szerokich konsultacji społecznych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 styczna 2019 roku, jednak z okresem przejściowym do 1 lipca 2019 – do tej daty najwięksi pracodawcy w kraju mają czas na utworzenie PPK w swoich przedsiębiorstwach i podmiotach.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Podstawowy cel jaki mają zrealizować PPK to doprowadzenie do sytuacji, w której wszyscy zatrudnieni, przez cały okres aktywności zawodowej, będą gromadzili oszczędności, które docelowo pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo ekonomiczne po przejściu na emeryturę. Gromadzonymi środkami będą zarządzały wyznaczone instytucje finansowe a comiesięczna składka będzie odprowadzana solidarnie przez pracownika i pracodawcę. Budowany w ten sposób kapitał przez cały okres uczestnictwa ma być inwestowany w specjalnie stworzonych funduszach inwestycyjnych(ego) zdefiniowanego cyklu życia a możliwość wypłaty (poza absolutnie wyjątkową sytuacją związaną z poważnym zachorowaniem) pojawi się dopiero po osiągnięciu 60 roku życia.

„To jest ustawa, która – mam nadzieję – przyniesie dwa zasadnicze skutki. Po pierwsze poprawi sytuację przyszłych polskich emerytów, tzn. tych, którzy dzisiaj jeszcze cały czas pracują, tych, którzy dziś są jeszcze, można powiedzieć, w kwiecie wieku i w związku z tym gromadzą dzisiaj pieniądze na swoje emerytury” – skomentował Prezydent Andrzej Duda.

Udział w programie będzie dobrowolny (automatyczny zapis z możliwością wystąpienia) jednak autorzy ustawy liczą na jego masowy charakter. Do uczestnictwa mają między innymi zachęcać dopłaty ze strony państwa w postaci premii powitalnej oraz za każdy kolejny rok uczestnictwa.

Niezależnie od ważnych celów społecznych, PPK to wyzwanie dla przedsiębiorców, dla których obowiązek wprowadzenia nowych regulacji oznacza wzrost kosztów pracy.