Zarządzanie nieruchomościami

Pewność i bezpieczeństwo w zarządzaniu nieruchomościami

Equinum Broker to kilkanaście lat doświadczenia w obsłudze zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Odpowiedzialnie wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu decyzji o ubezpieczeniu majątku, którym zarządzają oraz odpowiedzialności cywilnej, którą ponoszą w związku z wykonywaną funkcją.

Odpowiednio zidentyfikowany zakres ochrony ubezpieczeniowej jest kluczowy w przypadku wystąpienia start z powodu pożaru, zalania, wybuchu gazu, zerwania dachu, balkonu, tynku czy szkód wynikłych w związku z nienależytym wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.

Od profesjonalnie przeprowadzonego audytu i analizy potrzeb zależy czy wysokie odszkodowania przejmie na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe, czy też będzie je musiał pokryć Ubezpieczony (Wspólnota, Spółdzielnia, Zarządca Nieruchomości).

Dlatego w sytuacji dużego wyboru różnorodnych produktów ubezpieczeniowych dostępnych na rynku, priorytetem jest właściwa ocena specyfiki oraz faktycznych potrzeb danej społeczności.

Wiemy jak ważne w pracy Zarządcy Nieruchomości jest poczucie bezpieczeństwa, dlatego nasi eksperci znajdą dla Państwa najlepsze możliwe rozwiązania pokrywające wszystkie prawdopodobne ryzyka.

Produkty ubezpieczeniowe

Zapraszamy do kontaktu przedstawicieli wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości zainteresowanych  optymalizacją kosztów związanych z ochroną ubezpieczeniową i profesjonalnym doradztwem ubezpieczeniowym.

  • Ubezpieczenia mienia

  • Ubezpieczenia OC Wspólnoty/ Spółdzielni Mieszkaniowej

     

  • Obowiązkowe ubezpieczenia OC Zarządcy Nieruchomości

     

  • Dobrowolne (nadwyżkowe) ubezpieczenia OC Zarządcy Nieruchomości

  • Ubezpieczenie OC osób wykonujących czynności Zarządcy Nieruchomości

  • Ubezpieczenia członków zarządu

Klienci o nas

Duże zaangażowanie brokra zaowocowało zaaranżowaniem programu ubezpieczeniowego z szerokim zakresem ochrony i atrakcyjnym poziomem składu, co pozwoliło na oszczędności kosztów ubezpieczenia i naszego czasu.

Budrem Kraków

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Zgoda - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Equinum Broker Sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na formularz / przedstawieniem oferty usług i produktów. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Equinum Broker Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec, ul. Kiepury 11. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Equinum Broker