Jak działamy

Kim jest broker? Jaka jest jego rola?

Broker jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który reprezentuje wyłącznie interesy swojego Klienta.

Broker wykonuje czynności prawne lub faktyczne związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz Klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, co odróżnia brokera od agenta ubezpieczeniowego, który także jest pośrednikiem, jednak działa w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynosi równowartość w złotych 1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, oraz 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Nadzór nad działalnością brokerów ubezpieczeniowych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rola brokera

Współcześnie broker to nie tylko pośrednik, to także:

 • Doradca

  który dzięki specjalistycznej wiedzy w obszarze ubezpieczeń i doświadczeniu przygotowuje dla swojego Klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej najkorzystniejsze rozwiązania ubezpieczeniowe

 • Analityk

  który identyfikuje i ocenia ryzyko związane z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej i przygotowuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania tym ryzykiem, odpowiadające indywidualnym potrzebom Klienta

 • Partner

  wspierający Klienta w jego dążeniach do minimalizowania ryzyka i zmniejszania jego kosztów, służący pomocą w kontaktach z ubezpieczycielami, stawiający zawsze i w każdej sytuacji interes Klienta na pierwszym miejscu/lub reprezentujący z pełnym zaangażowaniem interesy Klienta

Czym zajmuje się broker?

 • Audyt | analizujemy warunki dotychczasowych umów ubezpieczenia
 • Rekomendacja | przedstawiamy najkorzystniejsze rozwiązania
 • Tworzenie programów ubezpieczeniowych | opracowujemy indywidualne programy ochrony
 • Optymalizacja kosztów | negocjujemy najlepsze warunki finansowe
 • Organizacja przetargów | kompleksowo obsługujemy przetargi
 • Likwidacja szkód | likwidujemy szkody, dochodzimy odszkodowań

Indywidualny broker dla Ciebie i Twojej firmy

Każdy z naszych Klientów otrzymuje opiekę osobistego eksperta, który na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa działa w  najlepszym interesie Twojej firmy.

Klienci o nas

Ze strony Equinum otrzymujemy pełny serwis zawartych polis oraz wsparcie merytoryczne w dziedzinie ubezpieczeń a długoletnia i kompleksowa obsługa przyczyniła się do zmniejszenia kosztów ochrony ubezpieczeniowej.

Ne­otherm sp. z o.o.

Korzystając z usług serwisu brokerskiego Equinum Broker uzyskaliśmy dostęp do wszelkich informacji, również niestandardowych rozwiązań dotyczących ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, floty komunikacyjnej, które skutecznie zabezpieczają interesy naszej firmy.

Neoprofil Sp. J.

Equinum Broker sp. z o.o. wykazuje bardzo dobrą znajomość zagadnień ubezpieczeniowych oraz świadczy usługi w sposób nowoczesny i rzetelny. Obsługa merytoryczna oraz techniczna zapewniona przez brokera potwierdza pełny profesjonalizm w działaniu i dużą wiedzę na temat rynku ubezpieczeń.

Galeria Sfera

Poza wynegocjowaniem korzystniejszych warunków ubezpieczeń zarówno pod względem zakresu jak i ceny, na każdym etapie współpracy możemy liczyć na kompleksową organizację i pomoc w zakresie likwidacji szkód i roszczeń.

Opera Śląska

Jesteśmy przekonani, że obecna i przyszła współpraca z Equinum Broker Sp. z o.o. zapewnia rzetelną ochronę interesów naszych Spółek dając możliwość korzystania z najlepszych dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych.

Chemical Global

Podstawą kontaktów z Firmą jest rzetelność, fachowość, które połączone są z osobistym zaangażowaniem we współpracę oraz wyczulenie na indywidualne potrzeby Klienta.

UNIMAX Sp. z o.o.

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Zgoda - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Equinum Broker Sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na formularz / przedstawieniem oferty usług i produktów. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Equinum Broker Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec, ul. Kiepury 11. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Equinum Broker