Audyt ubezpieczeniowy

Audyt ubezpieczeniowy służy obiektywnej ocenie jakości ochrony ubezpieczeniowej jaką aktualnie zawarte umowy ubezpieczenia zapewniają przedsiębiorcy.

Audyt ubezpieczeniowy

Celem audytu jest weryfikacja treści umów ubezpieczenia i sformułowanie wniosków, co do zalecanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej w nowo zawieranych umowach ubezpieczenia. Audyt ubezpieczeniowy stanowi podstawę dla sporządzenia programu ubezpieczeniowego dla przedsiębiorcy.

Obejmuje on:

 • Analizę 

  aktualnej ochrony ubezpieczeniowej, opartą na weryfikacji zapisów zawartych umów ubezpieczenia (polis) pod kątem występujących u przedsiębiorcy ryzyk, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadanym mieniem.

 • Ocenę 

  na podstawie zebranych informacji i dokumentów formułujemy listę zagrożeń, a następnie dokonujemy ich oceny pod kątem ich istotności i potencjalnego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 • Wnioski 

  dotyczące poziomu ochrony oraz efektywności wydatków ponoszonych na ubezpieczenia po uwzględnieniu zasadności aktualnych rozwiązań oraz adekwatności programu ubezpieczeniowego do w kontekście istniejących ryzyk.

 • Zalecenia 

  dotyczące poprawy bezpieczeństwa i podwyższenia poziomu ochrony ubezpieczeniowej ze wskazaniem najkorzystniejszego, w sferze ubezpieczeń rozwiązania, prowadzącego do przeniesienia

100% pewności

 • Czy masz pewność, że zakres Twojego ubezpieczenia uwzględnia wszystkie ryzyka, na które jesteś narażony?
 • Czy jesteś przekonany, że warunki aktualnej ochrony ubezpieczeniowej odpowiadają Twoim faktycznym potrzebom?
 • Czy koszty Twojego ubezpieczenia nie są zbyt wysokie?
 • Skontaktuj się z naszym ekspertem i dowiedz się. 

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Zgoda - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Equinum Broker Sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na formularz / przedstawieniem oferty usług i produktów. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Equinum Broker Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec, ul. Kiepury 11. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Equinum Broker