Likwidacja szkód

Equinum Broker uczestnicząc w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia wspiera Klientów w procesach likwidacji szkód.

Likwidację szkód przeprowadzają zakłady ubezpieczeń, a rolą brokera jest reprezentowanie interesów Klienta wobec zakładówubezpieczeń w związku z zaistniałą szkodą oraz sprawowanie nadzoru nad tym procesem pod kątem ochrony interesów Klienta.

Zgłaszanie szkód objętych ubezpieczeniem

  • Udzielanie informacji o dokumentacji niezbędnej celem zgłoszenia szkody,
  • Zgłaszanie, na życzenie Klienta, faktu wystąpienia szkody do zakładu ubezpieczeń.

Nadzór merytoryczny w procesie likwidacji szkód

  • Prowadzenie korespondencji w imieniu Klienta w związku z likwidacją szkody (za wyjątkiem składania oświadczeń w imieniu Klienta),
  • Bieżące doradztwo w zakresie przebiegu likwidacji szkody,
  • Monitorowanie procesu likwidacji szkód poprzez stały kontakt z Klientem i zakładem ubezpieczeń,
  • Kontrola wypłat zaliczek i odszkodowań.

Pomoc w dochodzeniu roszczeń objętych ubezpieczeniem

(z wyłączeniem zastępstwa procesowego)

  • Pomoc w sporządzaniu odwołań do zakładów ubezpieczeń od negatywnych decyzji w przedmiocie odszkodowań,
  • Tworzenie/Przygotowywanie dla Klientów procedur postępowania na wypadek wystąpienia szkody,
  • Udzielanie informacji na temat wymogów ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie praw i obowiązków związanych z zaistnieniem szkody i procesem jej likwidacji,
  • Udzielanie wyjaśnień w zakresie procedur likwidacji szkód obowiązujących w zakładach ubezpieczeń.

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Zgoda - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Equinum Broker Sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na formularz / przedstawieniem oferty usług i produktów. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Equinum Broker Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec, ul. Kiepury 11. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Equinum Broker