Programy ubezpieczeniowe

Na podstawie analizy i oceny ryzyk, na które narażona jest Twoja firma, broker tworzy dedykowany program ubezpieczeniowy, który kompleksowo spełnia potrzeby ubezpieczeniowe Twojego przedsiębiorstwa.

Założenia do programu ubezpieczeniowego

Biorąc pod uwagę konkretne oczekiwania i charakter firmy, a także specyfikę branży – broker opracowuje dla Klienta założenia do programu ubezpieczeniowego.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności program ten może składać się z kilku elementów:

 • ubezpieczenie mienia

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • ubezpieczenie techniczne

 • ubezpieczenie transportowe

 • ubezpieczenie floty

 • gwarancje ubezpieczeniowe

 • ubezpieczenie grupowe pracowników

Broker, we współpracy z Klientem

określa przedmiot ubezpieczenia dla każdego z elementów ochrony. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności, na tym etapie, dokonuje się wyboru zakresu ryzyk, wraz z dodatkowymi klauzulami, mającymi na celu rozszerzenie ochrony o ryzyka nietypowe.

Efektem naszych działań jest przygotowanie zapytania ofertowego (slipu brokerskiego). Broker na mocy udzielonego pełnomocnictwa przesyła w Państwa imieniu slip brokerski do towarzystw ubezpieczeniowych, które w następnej kolejności przedstawiają swoje propozycje ubezpieczenia.

Wybór konkretnego ubezpieczyciela wynika m.in. z wcześniejszej oceny ich kondycji finansowej, pozycji na rynku, posiadanych produktów ubezpieczeniowych, proponowanych kosztów ubezpieczenia oraz, co jest najważniejsze, sprawności procesu likwidacji szkód.

Głównymi elementami branymi pod uwagę w trakcie analizy ofert otrzymanych od ubezpieczycieli są:

 • zakres ochrony ubezpieczeniowej,
 • zapisy OWU,
 • wnioskowane odstępstwa,
 • wyłączenia – zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności,
 • wysokość zastosowanych franszyz i udziałów własnych,
 • wysokość składki

W następnej kolejności broker, spośród wszystkich otrzymanych ofert, wybiera te, których warunki najtrafniej spełniają określone oczekiwania i potrzeby Klienta.  

Po przedstawieniu rekomendacji to Klient dokonuje wyboru Towarzystwa Ubezpieczeniowego a my przygotowujemy na tej podstawie wszelkie konieczne wnioski, dokumenty i umowy.

Najważniejszy etap naszej pracy zaczyna się po zawarciu ubezpieczenia

Od tego momentu stoimy na straży Twojego ubezpieczenia.

Kompletujemy niezbędne dokumenty, monitorujemy przebieg ubezpieczenia, pilnujemy terminów płatności składek, terminów wygasania polis, aktualizacji posiadanego majątku.

Pełnimy nadzór nad postępowaniami likwidacyjnymi, zajmujemy się oceną zdarzeń pod względem odpowiedzialności ubezpieczyciela, monitorujemy i kontrolujemy wypłatę zaliczek i odszkodowań, pomagamy przy odwołaniach.

Indywidualny broker dla Ciebie

Zgoda - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Equinum Broker Sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na formularz / przedstawieniem oferty usług i produktów. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Equinum Broker Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec, ul. Kiepury 11. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Equinum Broker