Ubezpieczenia grupowe

Skorzystaj z atrakcyjnych pakietów ubezpieczeń grupowych

Ubezpieczenia grupowe skierowane są przede wszystkim dla przedsiębiorstw oraz innych grup nieformalnych (np. spółdzielnia, związki zawodowe). Niezależnie od branży w jakiej działa firma, nieszczęśliwy wypadek przy pracy może zdarzyć się każdemu.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i ich najbliższych

pracodawcy decydują się na zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego.

Umowy grupowo zabezpieczające zdrowie i życie pracowników oraz ich rodzin negocjowane są indywidualnie dla każdej z firm, uwzględniając ich personalne potrzeby.

Dodatkowo, procedura oceny stanu zdrowia poszczególnych pracowników jest w tej formule istotnie uproszczona. 

Ubezpieczenia grupowe w pigułce

 • Dla kogo?
  Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku od 18 do 67 lat,

 • Limit ochrony?
  Ochrona nie ma limitu, może być dożywotnia,

 • Minimalna grupa?
  Minimalna grupa ubezpieczonych to zaledwie 3 osoby,

 • Na jak długo?
  Ubezpieczenie zawierane jest na 12 miesięcy z automatycznym przedłużeniem na następny rok (za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego),

 • Jak pobierana jest składka?
  Składka może być pobierana zarówno ze środków finansowych ubezpieczonego pracownika lub ubezpieczającego (np. pracodawcy),

 • Wymagany stan zdrowia?
  Zawarcie ubezpieczenia jest możliwe bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego,

 • Podwyższenie sumy ubezpieczenia?
  Poszerzenie zakresu ubezpieczenia oraz podwyższenie sumy ubezpieczenia możliwe jest bez wykonywania badań medycznych,

 • Świadczenia vs. podatki?
  Świadczenia wolne są od podatku dochodowego i spadkowego,

 • Kilka wariantów?
  W przypadku dużych firm istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia w kilku wariantach w ramach jednej/wielu grup pracowników.

Skorzystaj z najlepszej rynkowej oferty ubezpieczeń grupowych

Niska składka, wysokie sumy ubezpieczenia, szeroki pakiet świadczeń.
Dołącz do nowocześnie Ubezpieczonych.

 

 

Ubezpieczenie pracownika

 • śmierć Ubezpieczonego
 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji spowodowana chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem
 • uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
 • poważne zachorowanie np. złośliwa choroba nowotworowa, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, całkowita utrata wzroku, stwardnienie rozsiane, określone zabiegi kardiochirurgiczne, przeszczepy, itp.
 • operacje, leczenie szpitalne, leczenie powikłań pooperacyjnych

Ubezpieczenie rodziny pracownika

 • urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu
 • poważne zachorowanie współmałżonka
 • poważna choroba dziecka
 • śmierć współmałżonka lub partnera życiowego
 • śmierć współmałżonka lub partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć rodziców lub teściów ubezpieczonego
 • śmierć dziecka
 • wypłata świadczenia w razie osierocenia dziecka

Czy wiesz, że?

Grupowe ubezpieczenie na życie jest średnio o 30 – 40% tańsze od indywidualnej umowy.

Najczęściej posiadanymi ubezpieczeniami są polisy grupowe, zazwyczaj kupowane przez pracodawców lub przez samych pracowników – niemal 1,4 mln.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy, w przypadku śmierci pracownika, w sytuacji gdy pracodawca ubezpieczy go na życie, firma zwolniona jest z wypłaty odprawy pośmiertnej na rzecz rodziny.

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Zgoda - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Equinum Broker Sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na formularz / przedstawieniem oferty usług i produktów. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Equinum Broker Sp. z o.o. 41-200 Sosnowiec, ul. Kiepury 11. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Equinum Broker