Instytucje Kultury

Instytucje kultury, instytucje publiczne wymagają kompleksowej i „specjalnej” obsługi ubezpieczeniowej, gwarantującej najwyższy standard ochrony.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie zapewniamy odpowiednio dedykowane programy ubezpieczeniowe.

Stawiamy na wysoką jakość ochrony przy  adekwatnej cenie. Doskonale zdajemy sobie sprawę z poziomu skomplikowania procedur, wynikających ze specyfiki ryzyka oraz funkcjonowania instytucji kultury i pracy organów samorządowych.

W każdym przypadku czas potrzebny do zawarcia umowy ubezpieczeniowej ograniczamy do niezbędnego minimum.

Zapraszamy przedstawicieli instytucji do skorzystania z bezpłatnych konsultacji ubezpieczeniowych. Pomożemy Państwu w uporządkowaniu polityki w zakresie ubezpieczeń i wyeliminowaniu luk w ochronie ubezpieczeniowej.


Nasza oferta obejmuje ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia ryzyk cyber,  grupowe ubezpieczenia zdrowotne i na życie. Zapewniamy Państwu nadzór nad terminową i prawidłową likwidacją szkód. Szczegółowych informacji udzielą Państwu  specjalizujący się brokerzy w Państwa branży.

Co nas wyróżnia?

Oprócz pośrednictwa w zawieraniu umów oferujemy także nasze wieloletnie doświadczenie i doradztwo.

Na samym początku, przed ustaleniem warunków umowy ubezpieczenia, doświadczeni brokerzy z naszego zespołu, specjalizujący się w danej branży przeprowadzą szczegółową ocenę ryzyka (audyt ubezpieczeniowy), żeby trafnie ocenić sytuację Twojej firmy i łatwiej uplasować ryzyko.

Po zawarciu umów  reprezentujemy Twoje interesy w zakładach ubezpieczeń podczas likwidacji szkody. Ponadto doradzamy w każdej sprawie związanej z ubezpieczeniami – możesz zająć się swoim biznesem ze świadomością, że ktoś czuwa nad Twoimi sprawami.

Klienci o nas

Poza wynegocjowaniem korzystniejszych warunków ubezpieczeń zarówno pod względem zakresu jak i ceny, na każdym etapie współpracy możemy liczyć na kompleksową organizację i pomoc w zakresie likwidacji szkód i roszczeń.

Opera Śląska

Jesteśmy zadowoleni z jakości usług świadczonych przez kancelarię Equinum Broker i rekomendujemy ich jako solidnego partnera na rynku ubezpieczeń. Partnera, który dokłada wszelkich starań aby spełnić oczekiwania swoich klientów.

Filharmonia Śląska

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Przemysława Bańko, z którym można się skontaktować -
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: iod@kontraktrodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker