Jak działamy

Kim jest broker? Jaka jest jego rola?

Broker jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który reprezentuje wyłącznie interesy swojego Klienta.

Broker wykonuje czynności prawne lub faktyczne związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz Klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, co odróżnia brokera od agenta ubezpieczeniowego, który także jest pośrednikiem, jednak działa w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynosi równowartość w złotych – 1.300.380,00 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, oraz 1.924.560,00 EUR w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Nadzór nad działalnością brokerów ubezpieczeniowych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Rola brokera

Współcześnie broker to nie tylko pośrednik, to także:

 • Doradca

  który dzięki specjalistycznej wiedzy w obszarze ubezpieczeń i doświadczeniu przygotowuje dla swojego Klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej najkorzystniejsze rozwiązania ubezpieczeniowe

 • Analityk

  który identyfikuje i ocenia ryzyko związane z przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej i przygotowuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania tym ryzykiem, odpowiadające indywidualnym potrzebom Klienta

 • Partner

  wspierający Klienta w jego dążeniach do minimalizowania ryzyka i zmniejszania jego kosztów, służący pomocą w kontaktach z ubezpieczycielami, stawiający zawsze i w każdej sytuacji interes Klienta na pierwszym miejscu/lub reprezentujący z pełnym zaangażowaniem interesy Klienta

Czym zajmuje się broker?

 • Audyt | analizujemy warunki dotychczasowych umów ubezpieczenia
 • Rekomendacja | przedstawiamy najkorzystniejsze rozwiązania
 • Tworzenie programów ubezpieczeniowych | opracowujemy indywidualne programy ochrony
 • Optymalizacja kosztów | negocjujemy najlepsze warunki finansowe
 • Organizacja przetargów | kompleksowo obsługujemy przetargi
 • Likwidacja szkód | likwidujemy szkody, dochodzimy odszkodowań

Indywidualny broker dla Ciebie i Twojej firmy

Każdy z naszych Klientów otrzymuje opiekę osobistego eksperta, który na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa działa w  najlepszym interesie Twojej firmy.

Klienci o nas

Ze strony Equinum otrzymujemy pełny serwis zawartych polis oraz wsparcie merytoryczne w dziedzinie ubezpieczeń a długoletnia i kompleksowa obsługa przyczyniła się do zmniejszenia kosztów ochrony ubezpieczeniowej.

Ne­otherm sp. z o.o.

Korzystając z usług serwisu brokerskiego Equinum Broker uzyskaliśmy dostęp do wszelkich informacji, również niestandardowych rozwiązań dotyczących ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, floty komunikacyjnej, które skutecznie zabezpieczają interesy naszej firmy.

Neoprofil Sp. J.

Equinum Broker sp. z o.o. wykazuje bardzo dobrą znajomość zagadnień ubezpieczeniowych oraz świadczy usługi w sposób nowoczesny i rzetelny. Obsługa merytoryczna oraz techniczna zapewniona przez brokera potwierdza pełny profesjonalizm w działaniu i dużą wiedzę na temat rynku ubezpieczeń.

Galeria Sfera

Poza wynegocjowaniem korzystniejszych warunków ubezpieczeń zarówno pod względem zakresu jak i ceny, na każdym etapie współpracy możemy liczyć na kompleksową organizację i pomoc w zakresie likwidacji szkód i roszczeń.

Opera Śląska

Jesteśmy przekonani, że obecna i przyszła współpraca z Equinum Broker Sp. z o.o. zapewnia rzetelną ochronę interesów naszych Spółek dając możliwość korzystania z najlepszych dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych.

Chemical Global

Podstawą kontaktów z Firmą jest rzetelność, fachowość, które połączone są z osobistym zaangażowaniem we współpracę oraz wyczulenie na indywidualne potrzeby Klienta.

UNIMAX Sp. z o.o.

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Przemysława Bańko, z którym można się skontaktować -
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: iod@kontraktrodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker