Działalność charytatywna

Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” 
– Albert Schweitzer

 

Zgodnie z filozofią że wszystko co robimy zaczyna się od ludzi, w trosce o tych najmłodszych, Equinum Broker Sp. z o.o. zorganizowało dotychczas trzy koncerty charytatywne na rzecz Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

W wyniku aukcji przeprowadzonych podczas wydarzeń oraz hojności Sponsorów i Partnerów, udało się zebrać ponad 1 040 000 zł.

Całkowity dochód z koncertów i towarzyszących im aukcji, został przeznaczony na ufundowanie trzech respiratorów, karetki oraz specjalistycznej aparatury do przygotowania żywienia pozajelitowego.

  • Gramy dla dzieci – I edycja 2011

    Z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach Istnieje wiele możliwości, aby pomagać innym, a wielkie rzeczy zaczynaj[...]

  • Gramy dla dzieci – II edycja 2012

    z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach “Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim[...]

  • Gramy dla dzieci – III edycja 201...

    z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu, ale bez niej oc[...]

Ubezpieczamy odpowiedzialne

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Przemysława Bańko, z którym można się skontaktować -
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: iod@kontraktrodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker