Ubezpieczenia majątkowe

Zamień ryzyko w pewność

Ubezpieczenia majątkowe chronią przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą mienia, często będącego dorobkiem całego życia. Naszym zadaniem jest stworzyć bezpieczne warunki do rozwoju firm naszych Klientów.

Ubezpieczenie OC

Ochroni Twój majątek przed finansowymi obciążeniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej innej osobie w wyniku prowadzonej działalności lub wykonywania zawodu.

Nie pozwól by przypadkowe zdarzenia miały negatywny wpływ na losy Twojego biznesu. Bądź dwa kroki do przodu.

Sprawdź co możemy zaoferować dla Twojej branży.

Główne branże

Proponujemy ubezpieczenia OC:

 • dobrowolne,
 • obowiązkowe,
 • zawodowe,
 • wycofanie produktu z rynku,
 • D&O

Dla kogo?

 • spółek prawa handlowego,
 • sektora publicznego,
 • instytucji kulturalnych,
 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
 • klientów indywidualnych wykonujących wolne zawody.

W ramach współpracy

 • dokonamy rzetelnego audytu Twoich osobistych i biznesowych potrzeb ubezpieczeniowych
 • na podstawie przeprowadzonej analizy, wybierzemy, spośród wszystkich ofert dostępnych na rynku, tę jedną, najlepiej dopasowaną do Twoich wymagań
 • w razie potrzeby, stworzymy dla Ciebie indywidualny program ubezpieczeniowy
 • przeprowadzimy skuteczne negocjacje z zakładami ubezpieczeń, optymalizując cenę ochrony do minimum
 • przejmiemy na siebie wszystkie obowiązki związane z zawarciem umowy ubezpieczenia a także procesem likwidacji szkód
 • przez cały okres trwania umowy będziemy do Twojej dyspozycji.

Co zyskujesz?

 • Czas

  Ograniczymy Twoje zaangażowanie do minimum

 • Pieniądze

  Wynegocjujemy dla Ciebie najkorzystniejsze warunki

 • Partner

  Będziemy do Twojej dyspozycji na każdym etapie współpracy

 • Pewność

  Zajmiemy się ochroną tego co dla Ciebie ważne

 • Bezpieczeństwo

  Zabezpieczymy Twoją osobistą i biznesową przyszłość

 • Spokój

  Sprawimy, że nieprzewidywalne jutro stanie się pewne

Indywidualny broker dla Ciebie

Wszystkimi czynnościami związanymi z ubezpieczeniem zajmie się jeden, wydelegowany broker,  który przez cały okres trwania umowy będzie do Twojej dyspozycji.

Pisma, wnioski, umowy, negocjacje, formalności – wszystko bierzemy na siebie.

Zadbaj o swoją przyszłość na 100%

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Przemysława Bańko, z którym można się skontaktować -
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: iod@kontraktrodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker