Przemysł

Wsparcie dla produkcji

Wysokospecjalistyczne maszyny i urządzenia, nowoczesne technologie produkcji oraz złożone procesy logistyczne charakteryzujące branżę produkcyjną, wymagają starannie przygotowanej, kompletnej i szczelnej ochrony ubezpieczeniowej.

Bardzo istotnym elementem w przypadku branży produkcyjnej są także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, chroniące zarówno interesy producentów jak i konsumentów. Warto rozszerzyć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności o ubezpieczenie OC za produkt wprowadzony do obrotu.

Biorąc pod uwagę, że w świetle polskiego prawa to producent odpowiada za szkody wynikłe przez wadliwy produkt oraz jest zobowiązany do ich naprawienia, rozszerzenie to jest nieodzowne. Możliwości zabezpieczenia jest sporo. Specjaliści Equinum Broker skrupulatnie zbadają potrzeby Twojej firmy, doradzając adekwatne rozwiązania ubezpieczeniowe.

Działamy kompleksowo

Rozpoczynamy od przeprowadzenia szczegółowego  badania ryzyka tzw. audytu w celu zapoznania się z bieżącą sytuacją firmy. Na tej podstawie określamy skalę zagrożeń oraz przygotowujemy program ubezpieczeniowy. Priorytetem jest dla nas wzajemne zaufanie, dlatego bierzemy pełną odpowiedzialność za wszelkie podejmowane działania.

W efekcie naszych działań zdecydowana większość ryzyk Twojej działalności jest przeniesionych jest na firmy ubezpieczeniowe, a Ty możesz spokojnie zająć się produkcją.

Jeśli w  przyszłości chcesz zostać liderem swojej branży, już dziś zadbaj o swoją pozycję , skontaktuj się z naszymi specjalistami. Zapraszamy!

Produkty ubezpieczeniowe

  • Ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (All Risks)

  • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

  • Ubezpieczenie sprzętu elektr. od wszystkich ryzyk

  • Ubezpieczenia maszyn od awarii i uszkodzeń

  • Ubezpieczenia utraty zysku (BI)

  • Ubezpieczenia OC (OC z tytułu prowadzonej działalności, OC za produkt, OC pracodawcy)

  • Grupowe ubezpieczenia na życie i zdrowie dla pracowników

  • Ubezpieczenia członków zarządu spółek produkcyjnych

Klienci o nas

Podstawą kontaktów z Firmą jest rzetelność, fachowość, które połączone są z osobistym zaangażowaniem we współpracę oraz wyczulenie na indywidualne potrzeby Klienta.

UNIMAX Sp. z o.o.

Jesteśmy przekonani, że obecna i przyszła współpraca z Equinum Broker Sp. z o.o. zapewnia rzetelną ochronę interesów naszych Spółek dając możliwość korzystania z najlepszych dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych.

Chemical Global

Ze strony Equinum otrzymujemy pełny serwis zawartych polis oraz wsparcie merytoryczne w dziedzinie ubezpieczeń a długoletnia i kompleksowa obsługa przyczyniła się do zmniejszenia kosztów ochrony ubezpieczeniowej.

Ne­otherm sp. z o.o.

Korzystając z usług serwisu brokerskiego Equinum Broker uzyskaliśmy dostęp do wszelkich informacji, również niestandardowych rozwiązań dotyczących ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, floty komunikacyjnej, które skutecznie zabezpieczają interesy naszej firmy.

Neoprofil Sp. J.

Przez te lata zauważamy, że współpraca przyczyniła się do obniżenia kosztów ubezpieczeń majątkowych oraz OC. Ponadto nasi pracownicy w efekcie negocjacji Equinum Broker Sp. z o.o. otrzymali korzystniejsze warunki ubezpieczenia grupowego oraz kompleksowy program prywatnej opieki zdrowotnej.

Instytut KOMEL

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Przemysława Bańko, z którym można się skontaktować -
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: iod@kontraktrodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker