Szkolenia ubezpieczeniowe

Praktyczna wiedza i pakiet skutecznych rozwiązań

W swojej działalności kładziemy szczególny nacisk na świadomość i wiedzę ubezpieczeniową pracowników naszych Klientów. Nasze doświadczenia wskazują, że dzięki systematycznemu poszerzaniu wiedzy ubezpieczeniowej efektywnie rośnie odpowiedzialność pracownicza za bezpieczeństwo organizacji.

Nasze szkolenia to zestaw dobrych praktyk i rozwiązań

 możliwych do natychmiastowego wdrożenia w Twojej firmie.

Programy szkoleń łączą w sobie elementy audytu, porad prawnych, praktycznych przykładów z życia. Każdorazowo są one dopasowane indywidualnie do charakterystyki przedsiębiorstwa.

Wzrost polityki bezpieczeństwa to wymierne oszczędności dla Twojej firmy.

Dla kogo?

Nasze szkolenia polecamy wszystkim podmiotom chcącym zwiększyć świadomość wśród swoich pracowników. A także właścicielom firm, członkom zarządu, kadrze managerskiej oraz kierownikom działów.

Praktyczne umiejętności

Na podstawie Case Studies naszej Kancelarii przekazywana wiedza wzbogacona jest o pakiet gotowych rozwiązań i konkretnych przykładów przedstawionych na bazie podobnych firm działających w branży.

Kto prowadzi szkolenia?

Brokerzy EQUINUM Broker Sp. z o.o. to wieloletni praktycy, którzy z sukcesem, zajmują się omawianymi zagadnieniami na co dzień. Wiedza, najwyższe standardy etyczne i ponad 20 letnie doświadczenie branżowe gwarantują profesjonalne przeszkolenie.

Energia prowadzących i ukierunkowanie na przekazanie jak największej ilości wiedzy w przystępny sposób, raz za razem, spotykają się z dużą aprobatą wśród kadr pracowników.

Szkolimy odpowiedzialnie

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Przemysława Bańko, z którym można się skontaktować -
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: iod@kontraktrodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker