Ubezpieczenia członków zarządu

Bezpieczne jutro zaczyna się dziś

Ubezpieczenie D&O (Directors and Officers) to zabezpieczenie majątku osób pełniących funkcje we władzach spółki kapitałowej oraz ich spadkobierców, a także spółki przed szkodami wyrządzonymi wskutek uchybień kadry zarządzającej.

Ubezpieczenie D&O

Powszechną formą zabezpieczenia firm przed stratami z tytułu błędów ich władz stało się ubezpieczenie D&O.

Ubezpieczenie to zapewnia członkom władz spółki – zarządowi, radzie nadzorczej, a także prokurentom i menadżerom oraz ich rodzinom i spadkobiercom ochronę przed roszczeniami, związanymi z pełnioną przez nich funkcją.

Posiadanie polisy D&O umożliwia również pokrycie kosztów specjalistycznej ochrony prawnej we wszelkiego typu postępowaniach przeciwko ubezpieczonym (także karnych i administracyjnych), łącznie z poręczeniem majątkowym i kosztami odzyskania dobrego imienia. 

Indywidualny broker dla Ciebie

Wszystkimi czynnościami związanymi z ubezpieczeniem zajmie się jeden, wydelegowany broker, który przez cały okres trwania umowy będzie do Twojej dyspozycji.

Pisma, wnioski, umowy, negocjacje, formalności – wszystko bierzemy na siebie.

Czy wiesz, że?

Roszczenie w stosunku do członka zarządu może zostać wniesione nawet do 10 lat po zakończeniu pełnienia funkcji?

W przypadku roszczenia wniesionego przeciwko członkowi zarządu w związku ze szkodą wyrządzoną wobec spółki w latach pełnienia jego obowiązków, po jego śmierci, za szkody, całym swoim majątkiem, odpowiadają jego spadkobiercy?

Efektem roszczenia może być pozbawienie prawa do pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych?

Kup ubezpieczenie OC Zarządu

Wypełnij ankietę, na podstawie której przygotujemy dla Ciebie zindywidualizowaną ofertę ubezpieczenia.
Zostaw nam swoje dane, nasz specjalista skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Pobierz ankietę

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Equinum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11.

Inspektorem ochrony danych w Equinum Broker sp. z o.o. jest Pan Janusz Dębowski. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.debowski@evoleo.pl

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker