Kariera

Zrób karierę w Equinum Broker

Pracować w Equinum Broker można na zasadach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej o współpracy, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. Zapraszamy do współpracy brokerów, doradców finansowych, handlowców różnych branż, posiadających doświadczenie w sprzedaży.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne zasady wynagradzania,
 • Dostęp do opracowań oraz know-how  Equinum Broker,
 • Obsługę administracyjną, księgową i prawną,
 • Udział w szkoleniach i programach ubezpieczeniowych.

Oferujemy:

 • Profesjonalne przygotowanie do realizacji obsługi brokerskiej,
 • Pomoc i wsparcie merytoryczne oraz finansowe,
 • Wspólne działania w celu pozyskania potencjalnych klientów,
 • Awans i rozwój zawodowy w strukturach naszej firmy.

Partner/ Broker

 • Opłaca symboliczną kwotę na obowiązkowe ubezpieczenie OC (polisa OC brokera),
 • Ma możliwość uzyskania comiesięcznego, stałego wynagrodzenia,
 • Otrzymuje prowizję za kontynuowanie przez Klientów zlecenia brokerskiego w kolejnym roku,
 • Zachowuje pełny wpływ na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą i osiągane wyniki,
 • Uzyskuje nowe „możliwości rynkowe” i większą wiarygodność wobec Klienta,
 • Zyskuje dodatkowy potencjał merytoryczny i serwisowy,
 • Ma możliwość obniżenia kosztów prowadzonej działalności.

Sprawdź aktualne oferty pracy - szukamy:

Poszukujemy osoby do działu grupowych ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych

Charakterystyka kandydata:

⦁ 5-letnie doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń grupowych na życie dla sektora średnich i dużych przedsiębiorstw.
⦁ Znajomość problematyki ubezpieczeń zdrowotnych oraz opieki zdrowotnej w Polsce.
⦁ Chęć rozwoju w zakresie znajomości problematyki ubezpieczeń majątkowych.
⦁ Doświadczenie w projektach B2B.
⦁ Znajomość rynku ubezpieczeń grupowych na życie i zdrowotnych.
⦁ Umiejętności tworzenia oraz pracy w oparciu o bazy danych.
⦁ Znajomość zagadnień związanych z prospectingiem – kreatywność i umiejętność w docieraniu do klientów – pierwszy kontakt.
⦁ Umiejętność prowadzenia negocjacji.
⦁ Umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych.
⦁ Bardzo dobra znajomość (w mowie i piśmie) języka ojczystego.
⦁ Bardzo dobra komunikacja.
⦁ Umiejętność posługiwania się w pracy internetem (wyszukiwanie informacji).
⦁ Umiejętność tworzenia i prowadzenia prezentacji (wystąpienia publiczne).
⦁ Kultura osobista, „oczytanie”, znajomość zagadnień gospodarczo-ekonomicznych.
⦁ Wyższe wykształcenie.
⦁ Prawo jazdy + praktyka.
⦁ Dyspozycyjność + gotowość odbywania częstych wyjazdów (cała Polska).
⦁ Odporność na stres.
⦁ Samodyscyplina, wytrwałość w dążeniu do określonych celów.
⦁ Uprawnienia brokera ubezpieczeniowego będą dodatkowym atutem.

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

⦁ Obsługa klientów w zakresie ubezpieczeń grupowych na życie i zdrowotnych:
⦁ Ofertowanie i negocjacja warunków ubezpieczenia; wdrożenie.
⦁ Obsługa posprzedażowa klientów w zakresie ubezpieczeń grupowych na życie i zdrowotnych:
⦁ Okresowy kontakt z osobami odpowiedzialnymi w zakładzie pracy;
⦁ Sporządzanie i prezentacja bieżących wyników ubezpieczenia (szkodowość);
⦁ Obsługa procesu odnowienia ubezpieczenia;
⦁ Dosprzedaż nowych produktów;
⦁ Wsparcie procesów reklamacyjnych – roszczenia.
⦁ Umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientami.
⦁ Realizacja planów i zadań.
⦁ Umiejętność pozyskiwania nowych klientów (firmy) będzie dodatkowym atutem

Zainteresowanym współpracą oferujemy:

⦁ ciekawą, pełną wyzwań współpracę z renomowaną kancelarią brokerską
⦁ możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
⦁ wynagrodzenie: część stała (umowa o pracę) + prowizyjna od inkasa (do uzgodnienia)
⦁ prywatną opiekę medyczną
⦁ laptop, telefon
⦁ samochód służbowy – w godzinach pracy.

Dołącz do nas!

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres aleksandra.hajduk@equinum.pl.

W stopce CV należy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Aplikacje bez stosownej klauzuli będą automatycznie odrzucane.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Equinum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11.
 • Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez administratora.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych zawartych w CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane 2020 r.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak administrator uprawniony jest do żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie danych wskazanych w art. 22 (1) kodeksu pracy. Nie podanie danych takich jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg zatrudnienia uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacji.
 • Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Poszukujemy osoby na stanowisko Asystent Brokera

Charakterystyka kandydata:

 • Student/ka/ Absolwent
 • Bardzo dobra znajomość (w mowie i piśmie) języka polskiego
 • Biegła obsługa pakietu Microsoft Office (MS Excel, MS Word, MS Power Point)
 • Sprawne tworzenie zestawień tabelarycznych
 • Chęć rozwoju i pogłębiania wiedzy
 • Dokładność, sumienność, orientacja na szczegóły
 • Wysoka kultura osobista
 • Wykazywanie inicjatywy, proaktywne nastawienie, entuzjazm
 • Odpowiedzialność, terminowość
 • Łatwość nawiązywania kontaktów, pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dyspozycyjność

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • Współprowadzenie i rozwijanie projektów dotyczących działalności przedsiębiorstwa
 • Wsparcie w organizacji konferencji i spotkań biznesowych
 • Wsparcie zespołu w zakresie codziennych obowiązków i obsługi Klienta
 • Przygotowywanie zestawień tabelarycznych I prezentacji
 • Prace biurowe I inne prace administracyjne
 • Rozwój w kierunku stanowiska specjalisty ds. ubezpieczeń

Zainteresowanym współpracą oferujemy:

 • wynagrodzenie ustalane w zależności od realizacji zadań i projektów
 • zadaniowy czas pracy (umowa zlecenie), w przyszłości umowa o pracę
 • ciekawą, pełną wyzwań współpracę z renomowaną kancelarią brokerską
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

Dołącz do nas!

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres aleksandra.hajduk@equinum.pl.

W stopce CV należy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Aplikacje bez stosownej klauzuli będą automatycznie odrzucane.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Equinum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11.
 • Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez administratora.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych zawartych w CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane 2020 r.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak administrator uprawniony jest do żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie danych wskazanych w art. 22 (1) kodeksu pracy. Nie podanie danych takich jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg zatrudnienia uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacji.
 • Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Equinum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11.

Inspektorem ochrony danych w Equinum Broker sp. z o.o. jest Pan Janusz Dębowski. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.debowski@evoleo.pl

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Dołącz do zespołu


Sprawdź

Equinum Broker