Ubezpieczenia komunikacyjne

Podążaj bezpieczną drogą

Branża komunikacyjna charakteryzuje się dużą szkodowością, co bezpośrednio przekłada się na ceny produktów oferowanych przez Zakłady Ubezpieczeń. Pozwól nam zająć się negocjacjami. Gwarantujemy maksymalną ochronę przy możliwie najniższej cenie.

 

Programy ubezpieczeniowe dla firm

Monitorując rynek, projektujemy autorskie programy ubezpieczeniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów.

Nasz dedykowany zespół ekspertów przygotuje unikalną propozycję ochrony z uwzględnieniem zakresu i warunków ubezpieczenia dostosowanych do specyfiki Państwa floty. W ramach naszej oferty proponujemy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, AC, NNW kierowcy i pasażerów, Zieloną Kartę oraz Assistance, również w wariancie Truck Assistance.

Nasza oferta obejmuje również profesjonalną obsługę likwidacji szkód.

Oferujemy ubezpieczenia OC, AC, NNW, Assistance, Zielona Karta, GAP

Nasza działalność koncentruje się na ubezpieczeniach flotowych, skierowanych do firm posiadających powyżej 10 pojazdów.

Program ubezpieczeń flotowych Equinum Broker pozwala na:

  • Uzyskanie stałych i jednolitych stawek ubezpieczeniowych dla całej floty przez cały rok

  •  Uproszczenie procedur związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia oraz likwidacją szkód

  • Zastosowanie dodatkowych klauzul w umowie oraz dogodne formy płatności składki.

Czy wiesz, że?

Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na polskich drogach porusza się około 110 tys. pojazdów bez ważnej polisy OC.

.Jak wynika z raportu UFG, średnia cena polisy OC wynosi obecnie 1054 złote.

Tymczasem średnia wysokość regresu (kwoty koniecznej do uregulowania UFG w przypadku wyrządzenia szkody bez polisy OC) to około 12 tysięcy złotych?

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od typu pojazdu, a dla samochodów osobowych wynosi równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę?

W sytuacji gdy pożyczamy komuś swój samochód i osoba ta ma kolizję, to my jesteśmy pociągnięci do odpowiedzialności za szkody osoby trzeciej?

Zadbaj o swoją przyszłość na 100%

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Przemysława Bańko, z którym można się skontaktować -
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: iod@kontraktrodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker