Jednostki samorządowe

Gwarancja ochrony na najwyższym poziomie

Ubezpieczenia jednostek administracji publicznej wiążą się z wszechstronną wiedzą na temat prawa zamówień publicznych, procedur oraz określonych zasad wydatkowania finansów publicznych.

Equinum Broker jako wykwalifikowany doradca

wielu podmiotów sektora publicznego, z powodzeniem uczestniczy w zawieraniu i realizacji umów ubezpieczenia dla jednostek publicznych i samorządowych.

Posiadamy bogate doświadczenie w organizacji przetargów na różnorodne usługi ubezpieczeniowe, dobrze znamy specyfikę pracy organów samorządowych.

Swoją pracę zaczynamy od skrupulatnego i rzetelnego audytu, mającego na celu wskazanie istotnych aspektów będących fundamentem przy konstruowaniu zakresu ubezpieczenia.

Ważnym elementem jest szeroka wiedza brokera na temat danej instytucji, co umożliwia precyzyjne określenie potencjalnego spektrum zagrożeń. Poczucie bezpieczeństwa oraz należyta dbałość o mienie publiczne są nieodzowne dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotów publicznych, dlatego w swoich działaniach zawsze kierujemy się zasadą racjonalności.

Zapraszamy przedstawicieli instytucji

do skorzystania z konsultacji ubezpieczeniowych i  doradztwa naszych branżowych specjalistów.

Nasza oferta obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej , ubezpieczenie mienia, grupowe ubezpieczenia zdrowotne i na życie oraz na ubezpieczenia Cyber.

Zapewniamy Państwu  profesjonalne stosowanie procedur Uzp, opracowanie programu ubezpieczeniowego, minimalizację kosztów ochrony oraz wsparcie i nadzór nad prawidłową likwidacją szkód. Szczegółowych informacji udzielą Państwu brokerzy specjalizujący się w obsłudze jednostek administracji.

Programy ubezpieczeniowe

Dla naszych Klientów opracowujemy programy ubezpieczeniowe w zakresie:

  • ubezpieczenia mienia

  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

  • grupowych ubezpieczeń na życie pracowników

  • grupowych ubezpieczeń zdrowotnych

  • ubezpieczeń komunikacyjnych

Klienci o nas

Współpracując z Panią Anną Hajduk możemy stwierdzić, iż firma Equinum Broker z siedzibą w Sosnowcu posiada wyspecjalizowaną kadrę odznaczającą się wysoką kulturą pracy oraz dobrą organizacją.

Prokuratura Okręgowa Bielsko Biała

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Przemysława Bańko, z którym można się skontaktować -
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: iod@kontraktrodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker