Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Ryzyka związane z grupą ubezpieczeń finansowych mają swoje źródło w procesach ekonomicznych i prawach rynku, co sprawia, że każdy podmiot gospodarczy jest od nich zależny.

Kompleksowe ubezpieczenia dla Firm i Instytucji

W sytuacjach gdy partner biznesowy przedsiębiorstwa nie dotrzyma swoich obietnic związanych z płatnością albo jakością usługi lub towaru, a także, z drugiej strony, są doskonałym narzędziem pozwalającym na zwiększenie wiarygodności obrotu gospodarczego i bezpośrednio wpływają na optymalizację wskaźników finansowych przedsiębiorstwa.

W praktyce polskiego rynku ubezpieczeń najczęściej spotykanymi rodzajami ubezpieczeń finansowych są gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenia należności.

Dla kogo?

  • korporacje
  • spółki prawa handlowego
  • małe i średnie przedsiębiorstwa
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą

Zyskaj pakiet korzyści

  • zwiększenie wiarygodności przedsiębiorcy wobec kontrahenta
  • zwolnienie przedsiębiorcy ze stosowania innych zabezpieczeń wykonania kontraktów
  • brak obciążenia linii kredytowej przedsiębiorcy (pasywów firmy)
  • w wielu przypadkach ubezpieczenia finansowe to warunek zawarcia kontraktu
  • po wygraniu kontraktu często służą jako zabezpieczenie

Zadbaj o swoją przyszłość na 100%

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Equinum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11.

Inspektorem ochrony danych w Equinum Broker sp. z o.o. jest Pan Janusz Dębowski. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.debowski@evoleo.pl

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Equinum Broker