Ubezpieczenia narciarskie

Polisa dla narciarza zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas białego szaleństwa, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Przygotowując się do sezonu..

Po pierwsze, planujemy wyjazd – starannie wybieramy miejsce.

Pierwszy  dylemat – pozostajemy w kraju czy wybieramy zagraniczny kurort?

Następnie zaczynają się poszukiwania odpowiedniego hotelu. Rozważamy kilka opcji, rozpatrujemy wszystkie za i przeciw, stosunek jakości do ceny, odległość od stoku, dodatkowe atrakcje dla dzieci, opinie innych..

Po drugie, sprawdzamy sprzęt. Po ostatnim sezonie na pewno trzeba będzie coś dokupić, naostrzyć narty czy deskę, zadbać o gogle i kask.

Po trzecie, przygotowujemy się fizycznie. Warto zatroszczyć się wcześniej o kondycję tak by jak najdłużej móc cieszyć się białym szaleństwem na stoku.

Czy już jesteśmy gotowi do wyjazdu? A  kto pomyśli o naszym bezpieczeństwie?

Nikt inny, jak my sami.

Niezbędnym elementem zimowego wyjazdu jest ubezpieczenie

Niezależnie od tego, gdzie wyjeżdżamy, na ferie czy na weekend, chcąc sprawdzić swoje umiejętności na stokach, powinniśmy zadbać o odpowiednią polisę.

Co powinno zawierać ubezpieczenie na narty?

Ubezpieczenie dla narciarzy, czyli inaczej polisa turystyczna dla miłośników zimowych sportów, najczęściej łączy w sobie kilka składników. Oto najważniejsze elementy polisy dla narciarza:

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) – zapewnia pokrycie kosztów leczenia oraz koszty akcji ratowniczej  za granicą – to bardzo istotne, koszt pracy helikoptera ratowniczego to nawet 3 tys. euro/h.
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – gwarantuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, np. w sytuacji kontuzji na stoku.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC w życiu prywatnym) – w sytuacji gdy  wyrządzisz szkodę osobie trzeciej (np. gdy spowodujesz wypadek na stoku i ucierpi w nim inny narciarz) nie będziesz musiał płacić z własnej kieszeni,  zrobi to Twój ubezpieczyciel.
  • Assistance – gwarantuje pomoc gdy będziesz zmuszony zorganizować  np. wizytę u lekarza, transport medyczny, udzielą informacji w przypadku problemów w podróży.
  • Ubezpieczenie bagażu lub/i sprzętu sportowego od kradzieży, zniszczenia.

W Equinum Broker mamy doświadczenie nie tylko w ubezpieczeniach, ale dzielimy również z Państwem pasję do sportów zimowych.

Dlatego doskonale wiemy co powinno zostać uwzględnione w polisie, w zależności od miejsca w jakie udajemy się by zaznać zimowego szaleństwa.

Zakres ubezpieczeń krótkoterminowych i długoterminowych oferowanych przez Equinum Broker Sp. z o.o. wykracza poza dostępne standardy.

Zapewniamy przez cały okres ubezpieczenia ochronę zarówno w Polsce, jak i w całej Europie nie tylko na nartach, ale również podczas rekreacyjnego uprawiania innych sportów niż narciarstwo ( z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka).

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Przemysława Bańko, z którym można się skontaktować -
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: iod@kontraktrodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker