Służba Zdrowia

Stawiamy na profilaktykę – ubezpiecz swoją klinikę

Na przestrzeni lat Equinum Broker pośredniczyło w ubezpieczeniach kilkudziesięciu szpitali i jednostek służby zdrowia.

Wieloletnie doświadczenie i branżowa wiedza naszych ekspertów  pozwalają na sporządzenie dokładnej specyfikacji ryzyk związanych z działalnością branży medycznej. Z pełną odpowiedzialnością doradzamy naszym Klientom rozwiązania dotyczące odpowiedzialności cywilnej, ochrony mienia, życia i zdrowia pracowników.

Prowadzimy kompleksową obsługę przedprzetargową, realizację przetargów oraz doradztwo i monitoring ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy. Zapewniamy pełne wsparcie i pomoc w przypadku wystąpienia roszczeń oraz w sytuacji ryzyka wypłaty odszkodowania.

To co nas wyróżnia na tle konkurencji to doskonała znajomość runku i prawa medycznego oraz wieloletnia współpraca z najlepszymi ekspertami w tej dziedzinie. 

Biuro Ubezpieczeń Medycznych Equinum Broker

rozszerzyło zakres  standardowych usług brokerskich takich jak: analiza ryzyk ubezpieczeniowych, budowa programu ubezpieczenia dla podmiotu leczniczego, uczestnictwo w procedurze zamówień publicznych podmiotu leczniczego,  likwidacja szkód w zakresie ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej;

o pakiet nowych usług w skład którego wchodzą:

  • pakiet specjalistycznych szkoleń dla personelu podmiotów leczniczych,
  • wdrożenie schematów postępowania dla personelu medycznego,
  • działania prewencyjne zmierzające do obniżenia finansowych skutków roszczeń pacjentów.

Klienci o nas

Wysoki poziom przygotowania, wyjątkowe zaangażowanie pracowników oraz profesjonalna obsługa merytoryczna zapewniają pomoc zarówno w rozwiązywaniu bieżących zadań ubezpieczeniowych oraz likwidacji szkód.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka

Przekonaliśmy się, że Equinum posiada w swoim zespole pracowników rozumiejących specyfikę branży medycznej i posiadających doświadczenie we współpracy z placówkami opieki zdrowotnej. Polecamy Equinum Broker jako specjalistów w zakresie ubezpieczeń.

Prinn Sp. z o.o.

Kolejnym atutem ze współpracy jest obsługa i stały dostęp do kilkunastu ekspertów specjalizujących się w poszczególnych zakresach ubezpieczeń i będących do naszej dyspozycji w zależności od potrzeb i oczekiwań.

Fundacja Unia Bracka

Jesteśmy zadowoleni z jakości usług świadczonych przez kancelarię Equinum Broker i rekomendujemy ich jako solidnego partnera na rynku ubezpieczeń.

Medycyna Rodzinna Sp. z o.o.

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Przemysława Bańko, z którym można się skontaktować -
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: iod@kontraktrodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker