Ubezpieczenie NNW szkolne

Oferta dla Klientów EQUINUM Broker

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

Program ubezpieczenia NNW dedykowany jest dzieciom Klientów EQUINUM Broker
w wieku do 20 r. ż. lub studentom od 21 do 26 r. ż.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW szkolne?

Ubezpieczenie NNW szkolne to 4-wariantowy program ubezpieczenia w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group , w składce od 42 zł do 145 zł, odnoszący się do nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także studentów do 26 roku życia, którego rolą jest ochrona ich życia i zdrowia.

Ochroną ubezpieczeniową są objęte wszystkie aspekty życia, przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia – nie tylko te związane z uczęszczaniem do szkoły.

Zakres czasowy wynosi pełne 12 miesięcy, co oznacza, że obejmuje także przerwy świąteczne, ferie, wakacje.

Pobierz ulotkę informacyjną

Pobierz OWU

Pobierz kartę produktu

Jak zapisać dziecko do ubezpieczenia?

Wejdź na szkola.compensa.pl

 1. 1 – Wpisz dedykowane HASŁO
 2. Hasło dla dzieci i młodzieży do lat 20: 946515
 3. Hasło dla studentów do 26 r.ż.: 914697
 4. 2 – Wybierz wariant, który odpowiada Twoim potrzebom,
 5. 3 – Opłać jednorazową składkę korzystając z bankowości internetowej.


  Termin maksymalny – 30 września

Z tytułu jakich zdarzeń ubezpieczyciel wypłaci świadczenie?

Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi:

 • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NNW (także w razie gdy nie orzeczono trwałego uszczerbku!)

 • Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku NNW

 • Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby

 • Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania

 •  

  Zwrot kosztów leczenia oraz zwrot kosztów rehabilitacji z tytułu NNW (w tym także koszty odbudowy zębów)

 •  

  Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych albo uszkodzenia sprzętu medycznego (np. uszkodzenie okularów korekcyjnych)

 •  

  Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, kleszcze, użądlenia przez owady

 •  

  Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek NNW lub/i śmierci prawnego opiekuna wskutek NNW

Czym różnią się dostępne warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci?

4 dostępne warianty ubezpieczenia różnią się wysokością sum ubezpieczenia, wysokością świadczeń oraz składką

Każdy Rodzic ma prawo samodzielnie wybrać wariant ubezpieczenia dla swojego dziecka kierując się oczekiwaniami, doświadczeniem i zasobnością portfela.

Wystarczy poświęcić chwilę – zapoznać się z ulotką i wybrać najlepsze rozwiązanie, które zabezpieczy potrzeby dziecka.

Co wyróżnia przedstawioną ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci na tle innych ofert rynku?

 • Szeroka definicja nieszczęśliwego wypadku, za nieszczęśliwy wypadek uznaje się również: usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, utonięcie, atak epileptyczny, omdlenie.
 • Ochrona dziecka w szkole i poza nią, również w trakcie zajęć dodatkowych, klubach sportowych oraz na wakacjach.
 • Ochrona z tytułu uprawiania sportów w ramach zajęć szkolnych oraz w życiu prywatnym, m.in. powszechne sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, jazda na nartach/snowboardzie (po wyznaczonych trasach), lekkoatletyka, jazda konna, pływanie, hokej.
 • Zwrot kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych w następstwie NNW okularów korekcyjnych w wysokości 500 zł.
 • Zwrot kosztów odbudowy zębów stałych w ramach rocznego limitu 1.000 zł na wszystkie następstwa nieszczęśliwych wypadków, maksymalnie 300 zł na jeden ząb.
 • Brak ograniczeń wypłaty świadczeń w przypadku poruszania się dziecka bez nadzoru osoby dorosłej.
 • Wypłata świadczenia z tytułu pokąsania, ukąszenia na podstawie dokumentacji potwierdzającej udzielenie pomocy ambulatoryjnej, bez wymogu pobytu w szpitalu.
 • Wypłata świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w związku z chorobą, w tym COVID-19.
 • Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem NNW do 10.000 zł.
 • Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie NNW do 500 zł.
 • Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NNW.
 • Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia.
 • Zwrot kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych w następstwie NNW aparatów .słuchowych, pompy insulinowej, aparatu ortodontycznego wspomagającego proces leczenia w wysokości 500 zł.
 • Proste zgłaszanie szkody i szybka ścieżka likwidacji i wypłaty świadczenia.
 • Brak zaangażowania pracodawcy w proces zapisywania dzieci do ubezpieczenia.

4 dostępne warianty ubezpieczenia różnią się wysokością sum ubezpieczenia, wysokością świadczeń oraz składką

Każdy Rodzic ma prawo samodzielnie wybrać wariant ubezpieczenia dla swojego dziecka kierując się oczekiwaniami, doświadczeniem i zasobnością portfela.

Wystarczy poświęcić chwilę – zapoznać się z ulotką i wybrać najlepsze rozwiązanie, które zabezpieczy potrzeby dziecka.

Cenimy czas działów HR – zaangażowanie Pracodawcy ograniczone do minimum

Zaangażowanie Działów HR po stronie Pracodawcy jest ograniczone do minimum. Rodzice mogą zapisywać dzieci do ubezpieczenia sami, za pośrednictwem elektronicznego formularza, natomiast płatność składki odbywa się bezpośrednio online, na linii Rodzic – Ubezpieczyciel, bez potrąceń z wynagrodzenia. Certyfikat ubezpieczenia przesyłany jest na adres mailowy rodzica.

Jedyne zaangażowanie po stronie Działu Personalnego to poinformowanie Pracowników o ubezpieczeniu.Jak zgłosić szkodę?

internetowy formularz zgłoszenia szkody

Komfortowe narzędzie online, za pomocą którego zgłosisz szkodę o dowolnej porze

infolinia Compensa Kontakt

22 501 61 00 (codziennie w godzinach 8.00 – 20.00)

drukowany formularz zgłoszenia szkody

Wypełniony formularz (dostępny na stronie www.compensa.pl) należy przesłać na adres pocztowy Centrali Compensy lub e-mail: dokumenty@compensa.pl.  Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia  i danymi Twojego likwidatora szkody.

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Aleksandra Hajduk-Krzemińska

Dyrektor Dział Ubezpieczeń Grupowych na Życie i Programów Zdrowotnych

nnwdladzieci@equinum.pl

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Equinum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11.

Inspektorem ochrony danych w Equinum Broker sp. z o.o. jest Pan Janusz Dębowski. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.debowski@evoleo.pl

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Equinum Broker