Zmiażdżenie systemu sterowania

Sytuacja zastana

W podmiocie gospodarczym, spółce zajmującej się produkcją i montażem zbiorników ciśnieniowych dla odbiorców krajowych i zagranicznych doszło do szkody w części produkcyjnej zakładu.

Na wydział produkcji dostarczone zostały blachy stalowe. Blachy pakowane były w paczki liczące do kilkunastu sztuk arkuszy, poprzedzielane przekładkami drewnianymi, spięte taśmą stalową.
Blachy standardowo układane były na podłodze w sztaple. Chwilę po rozładunku drewniane przekładki zaczęły wydawać odgłosy pękania i jeden ze sztapli zaczął przechylać się na bok, aż do całkowitego obsunięcia się blach. Osuwające się blachy zniszczyły znajdujący się w pobliżu pulpit sterowniczy zwijarki czterowalcowej służącej do gięcia blach i produkcji zbiorników.  

W przypadku tej szkody przyczyna zdarzenia nie została jednoznacznie określona. Prawdopodobnie miało na nie wpływ nierównomierne rozmieszczenie przekładek drewnianych względem blach lub ich zła jakość.

Po zaistniałej szkodzie, klient zabezpieczył miejsce zdarzenia oraz zwrócił się do nas o udzielenie informacji, co do możliwości uzyskania odszkodowania z tytuł powstałej szkody oraz
o dalsze instrukcje postępowania. Klient wskazał na potrzebę szybkiej naprawy maszyny celem przywrócenia funkcjonowania procesu technologicznego, który został zakłócony wskutek zdarzenia.

Po uzyskaniu od klienta informacji o zdarzeniu, dokonaliśmy zgłoszenia szkody z umowy  ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Z uwagi na fakt, iż szkodą zostało dotknięte specjalistyczne urządzenie, weryfikacja powstałych uszkodzeń, a następnie ich naprawa musiała zostać przeprowadzona przez wyspecjalizowany serwis.
Zaleciliśmy zatem klientowi szybki kontakt z serwisem celem uzyskania ekspertyzy i wyceny kosztów naprawy oraz zajęliśmy się zorganizowaniem oględzin miejsca zdarzenia przez likwidatora ze strony ubezpieczyciela.

Nasze rozwiązanie

Serwis w trybie pilnym przeprowadził prace naprawcze polegające na kompletnej wymianie systemu sterowania  elektrycznego zwijarki, który został zmiażdżony przez osunięcie stosu blach.

Zakład ubezpieczeń nie wnosił zastrzeżeń do kosztów naprawy i po przedstawieniu faktury dokumentującej poniesione przez ubezpieczonego koszty, wypłacił należne odszkodowanie (w wysokości 25.000,00 zł). 

Dostosowanie oferty ubezpieczenia do potrzeb klienta i zaproponowanie rozwiązań polegających  na zawarciu umów ubezpieczenia mienia w systemie wszystkich ryzyk, który w przeciwieństwie do ryzyk nazwanych (wyraźnie zdefiniowanych w umowie ubezpieczenia) obejmuje szkody polegające na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu mienia na skutek zdarzenia nagłego, niespodziewanego
i niezależnego od woli ubezpieczającego, umożliwiło uzyskanie odszkodowania za naprawę urządzenia do produkcji zbiorników.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker