Kim jest broker?

Kim jest broker?

Broker jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który reprezentuje wyłącznie interesy swojego Klienta.

Broker wykonuje czynności prawne lub faktyczne związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia w imieniu lub na rzecz Klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, co odróżnia brokera od agenta ubezpieczeniowego, który także jest pośrednikiem, jednak działa w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Zawód brokera jest zawodem regulowanym ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Określeniem Broker może posługiwać się wyłącznie podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej.

czytaj więcej

Zapewniamy najlepsze warunki ubezpieczenia

Zapewniamy najlepsze warunki ubezpieczenia

Nowoczesny sposób zarządzania prowadzoną działalnością gospodarczą to korzystanie z pomocy innych podmiotów w obszarach, w których wsparcie specjalistów pozwala uzyskać wymierne efekty gospodarcze. Wyręczamy Państwa od konieczności prowadzenia rozmów i żmudnych negocjacji z licznymi przedstawicielami zakładów ubezpieczeń (agentami) oraz weryfikujemy oferty umów ubezpieczenia pod kątem Państwa rzeczywistych potrzeb.

Oferujemy zwiększenie bezpieczeństwa zarządu poprzez udzielenie wsparcia merytorycznego w procesie wyboru ubezpieczyciela oraz wykorzystanie naszego potencjału wiedzy i doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń, w zakresie konstruowania i administrowania umowami ubezpieczenia.

czytaj więcej

Jest wiele możliwości, aby pomagać innym ...

Jest wiele możliwości, aby pomagać innym ...

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka jest jedynym szpitalem dziecięcym na terenie miasta Katowice oraz  jednym z największych i najlepszych szpitali pediatrycznych w Polsce.

W Szpitalu zatrudnieni są specjaliści z najwyższymi kwalifikacjami, którzy podejmują się wykonywania wysokospecjalistycznych a niekiedy wręcz unikatowych zabiegów. Oprócz wykwalifikowanej kadry, by świadczyć pomoc chorym dzieciom, niezbędny jest sprawny sprzęt medyczny.

My również chcemy uczestniczyć w życiu szpitala i wspierać najmłodszych dlatego już trzeci raz organizujemy koncert charytatywny na rzecz dzieci z katowickiego szpitala.

czytaj więcej