Ubezpieczenie grupowe na życie – korzyści dla firmy

Ubezpieczenia grupowe zostały stworzone z myślą o zakładach pracy i ich pracownikach

W wielu sektorach rynku tego typu rozwiązania stały się już standardem, wymaganym ze względu na budowę wizerunku firmy jak i pozyskiwania najlepszych możliwych kandydatów do objęcia kluczowych stanowisk. Ubezpieczenie grupowe stanowi bowiem wartość dodaną pakietu socjalnego w danym przedsiębiorstwie – wpływając bezpośrednio na podniesienie atrakcyjności pracy i budując poczucie bezpieczeństwa wśród kadry.

Ubezpieczenia grupowe baner

Indywidualna oferta dla Twoich potrzeb

Polisa ubezpieczenia grupowego powstaje we ścisłej współpracy z pracodawcą, a co za tym idzie – zgodnie z potrzebami jego pracowników i specyfiki ich branży. W ramach ustaleń kształtuje się między innymi zakres ubezpieczenia, wysokość składki oraz samych świadczeń.

Ochroną objęty może zostać bardzo szeroki wachlarz zdarzeń – od nieszczęśliwych wypadków, przez ciężkie choroby i długotrwałą hospitalizację po narodziny dziecka.

Zyskaj więcej płacąc mniej

Grupowe ubezpieczenie na życie w firmie pozwala również na oszczędności. Poprzez  dostęp i dołączanie do polisy wielu uczestników – ubezpieczyciel może zaproponować obiektywnie lepsze i kosztowo niższe warunki ochrony niż w przypadku oferty indywidualnej.

Pozytywny wpływ na wysokość składki ma również brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na pozyskanie oraz obsługę administracyjną każdego klienta z osobna.

Pakiet ubezpieczeniowy o zakresie polisy grupowej będzie dla indywidualnego klienta zdecydowanie droższy, gdyż ryzyko negatywnych zdarzeń i kosztu ich likwidacji nie rozkłada się na wielu uczestników polisy.

Dodatkowe korzyści dla pracownika

Z perspektywy pracownika, grupowa polisa na życie to przede wszystkim mniej formalności związanych z zawarciem tego typu umowy. W zależności od jej specyfiki – koszt takiej polisy może zostać pokryty całkowicie z góry przez pracodawcę, niwelując konieczność comiesięcznego dopilnowania tego obowiązku przez ubezpieczonego.

Zakres polisy zazwyczaj rozszerza swoją ochronę również na członków najbliższej rodziny – co budzi poczucie zaufania, bezpieczeństwa oraz lojalności wobec zakładu pracy.

Co istotne polisy grupowe cechują się zazwyczaj ograniczonym lub całkowicie zniwelowanym okresem karencji – czyli czasem w trakcie którego nie obowiązuje jeszcze odpowiedzialność ubezpieczyciela. Oznacza to, że praktycznie od momentu podpisania umowy, pracownik ma pełne prawa do uzyskania należnych mu świadczeń.

Wyprzedź konkurencję

Oferowanie ubezpieczenia grupowego dla pracowników zyskuje na znaczeniu właśnie dziś – gdy wiele firm ma trudności z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry a najlepsi kandydaci mogą wybierać spośród wielu ofert pracy. Niejednokrotnie budowanie atrakcyjności zatrudnienia wyłącznie na bazie wysokiej pensji nie jest z perspektywy firmy możliwe z powodu wielu czynników.

Pozapłacowe rozwiązania i benefity stają się często realnym  czynnikiem decydującym o nawiązaniu współpracy właśnie z daną firmą – a nie bezpośrednim konkurentem.

Inni już skorzystali – skorzystaj i Ty

Decydując się na wdrożenie ubezpieczeń grupowych w swoim zakładzie pracy podejmuje się krok ku lepszej ochronie jego zasobów ludzkich, budowie trwałej relacji z pracownikiem oraz redukcji negatywnych skutków losowych zdarzeń.

Uzyskana w ten sposób korzyść działa dwojako – wpływając na wewnętrzne funkcjonowanie firmy jak również emanując na otoczenie zewnętrzne – budując prestiż i wizerunek odpowiedzialnego pracodawcy.

Sprawdź co możemy zaoferować Twojej firmie.

Equinum Broker