Ubezpieczenie NNW dla pracowników – czy warto sponsorować składkę?

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku doszło do 2.735  wypadków w trakcie pracy

Zdarzenie tego typu w ramach prowadzonej działalności jest sporym problemem dla pracodawcy nie tylko ze względu na możliwe przerwy w zachowaniu ciągłości działalności lecz również ponoszoną odpowiedzialność finansową względem poszkodowanego pracownika.

W zależności od rodzaju i skali uszczerbku na zdrowiu – niespodziewane obciążenie może stanowić realny czynnik ryzyka operacyjnego, który należy w miarę możliwości minimalizować przez odpowiednie planowanie i profilaktykę. Pytanie jakie powinni zadawać sobie zarządzający przedsiębiorstwem to nie “czy” lecz “kiedy” dojdzie do wypadku i jak rodzić sobie z taką sytuacją.

Ubezpieczenie pracowników NNW

Polisy NNW cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem wśród sektora firm, w których pracownicy ze względu na charakter i rodzaj wykonywanej pracy – są bezpośrednio narażeni na ryzyko wypadku. Przodują tutaj przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne, branża budowlana oraz szeroko rozumiane rolnictwo. Choć wypadek w trakcie wykonywania pracy może zdarzyć się w absolutnie każdej branży.

Ubezpieczenie NNW pracownika nie jest obowiązkowe – jednak niesie ze sobą wiele korzyści dla pracodawcy wyrażanych zarówno finansowo jak i w szerszej perspektywie – wspierających realizowanie polityki personalnej i budowania marki.

Ubezpieczyciel wypłaca z tytułu wypadku kwotę świadczenia wynikającą z zawartej polisy, co pozwala na szybsze podjęcie leczenia i rehabilitację pracownika i tym samym skrócenie czasu absencji w pracy. Ponadto pracownik, który otrzyma kwotę z tytułu ubezpieczenia NNW jest mniej skłonny do występowania o dodatkowe roszczenia na drodze sądowej

Polisy grupowe mogą stanowić również doskonałe pozapłacowe narzędzie rekrutacyjne – zwiększające atrakcyjność oraz bezpieczeństwo miejsca pracy dla potencjalnych kandydatów. Jest to istotne zwłaszcza w branżach borykających się w ostatnich miesiącach z brakami kadrowymi nawet na najniższym szczeblu hierarchii danego podmiotu.

Równie istotny jest wpływ dodatkowych form ochrony na wizerunek firmy i budowania za jego pośrednictwem przewagi konkurencyjnej. Można więc powiedzieć, że ubezpieczenie pracownika (nawet w formie nieobligatoryjnej) działa na przedsiębiorstwo wielowymiarowo – zwracając większy zysk niż suma poszczególnych kosztów ponoszonych na jego wypracowanie.

Ryzyko wypadkowe – czy warto ryzykować?

Życie ludzkie jest najważniejsze” – trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, zwłaszcza w perspektywie nadal wysokiej liczby wypadków śmiertelnych w pracy (263 w 2017 roku – PIP), które okazały się być tragicznymi i równie niespodziewanymi zdarzeniami zarówno dla współpracowników poszkodowanych jak ich najbliższych rodzin i przyjaciół.

Czy warto więc inwestować w składkę z tytułu ryzyk wypadkowych pracownika?

Zdecydowanie – TAK.  Finansowanie dodatkowego ubezpieczenia NNW dla kadry to element społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanej przez przedsiębiorstwo. To filozofia stawiająca na przezorność i ochronę na długo przed zaistnieniem tragicznego w skutkach zdarzenia – pro aktywny styl zarządzania w kontrze do modelu reakcyjnego. 

Podchodząc do problemu bezpieczeństwa pracy w sposób realny, musimy być przygotowani zawsze na najgorsze aby w sytuacjach mniejszych kryzysów móc reagować z jak najlepszą skutecznością Ubezpieczenie NNW jest jednym (choć nie jedynym) z elementów składających się na realizację świadomej polityki ochrony zasobów ludzkich w danej organizacji.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker