AC a ubezpieczenie od dzikich zwierząt – dlaczego warto je posiadać?

Z bieżących statystyk opublikowanych przez Ministerstwo Środowiska wynika, że rocznie na polskich drogach dochodzi nawet do 30 000 kolizji ze zwierzętami – z czego aż 1000 policja uznaje za wypadek.

Nawet lekkie uderzenie w przebiegającego dzika, łosia czy uciekającą sarnę, może spowodować bardzo poważne konsekwencje. W tym: kosztowne uszkodzenia samochodu, konieczność wezwania policji, wizytę u mechanika, a przed tym wszystkim – niejednokrotnie także zapłacenie za usługi holowania.

Zderzenie z dzikim leśnym zwierzęciem może nieść także poważne skutki dla osób podróżujących pojazdem. W wyniku kolizji mogą one bowiem doznać obrażeń wiążących się z koniecznością drogiego leczenia i rekonwalescencji.

Co zrobić, gdy nagle zderzysz się z dzikim zwierzęciem? Czy możesz zabezpieczyć się na wypadek tego problemu, zanim faktycznie się pojawi? Te oraz znacznie więcej informacji znajdziesz właśnie w tym artykule!

Konsekwencje zderzenia z dziką zwierzyną leśną

Okres wiosenny i letni jest wzmożonym czasem wędrówek i migracji dzikich zwierząt. Przemieszczająca się zwierzyna wbiega na drogę i bardzo często niespodziewanie wpada “na” lub bezpośrednio “pod” nasze pojazdy. Leśne zwierzęta, w jednym tylko momencie, stają się źródłem stresu oraz wielu poważnych problemów, będących następstwem zaistniałej kolizji bądź wypadku.

Najczęściej uszkodzeniu ulegają takie elementy pojazdy, jak: maska, chłodnica, zderzak, reflektory oraz szyba. Niejednokrotnie uszkodzenia są tak duże, że serwis pojazdu jest nieopłacalny, a samochód nie kwalifikuje się do naprawy i trzeba go zezłomować.

Drogowa kolizja ze zwierzętami niesie również istotne zagrożenie dla samych podróżujących – narażając ich zarówno na otarcia, zwichnięcia, złamania, jak i bardziej poważne urazy.

Jak zabezpieczyć się na wypadek kolizji z dziką zwierzyną?

Najmniej o konsekwencje takiej sytuacji muszą się martwić kierowcy, którzy zadbali o kompleksowe ubezpieczenie pojazdu (AC, czyli auto casco). W zdecydowanie mniej komfortowej sytuacji pozostają kierowcy, którzy nie wykupili polisy casco. Wówczas uzyskanie odszkodowania może być bardzo trudne, a czasami nawet niemożliwe.

Posiadanie ubezpieczenia pojazdu sprawia, że szkody poniesione przez Ciebie w wyniku kontaktu ze zwierzęciem zostaną pokryte przez Twojego ubezpieczyciela. W przypadku braku odpowiedniej ochrony – jedyną szansą na odzyskanie pieniędzy może okazać się kontakt z odpowiednimi organami.

Do kogo możesz kierować ewentualne roszczenia?

Zazwyczaj są to instytucje odpowiedzialne za określony obszar, po którym biegnie droga lub te, mające pod swoją opieką żyjącą tam zwierzynę. W związku z tym, wniosek o ewentualne odszkodowanie możesz skierować do: zarządcy drogi, nadleśnictwa, koła łowieckiego lub bezpośrednio do – Skarbu Państwa.

Jak postępować w przypadku zderzenia z dzikim zwierzęciem?

Kluczowy w kwestii ubiegania się o odszkodowanie jest znak ostrzegający przed dziką zwierzyną: A-18b wraz z tabliczką T-20 wskazującą długość odcinka drogi, na którym należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku kolizji lub wypadku należy ustalić, czy znak został zamontowany przy drodze.

Znak ten stawiany jest w miejscach, gdzie najczęściej pojawiają się zwierzęta. Może też być stawiany okresowo, na czas ich migracji. Za odpowiednie oznakowanie drogi, zgodnie z Ustawą o drogach publicznych, odpowiada jej zarządca. Jeśli nie dopełnił obowiązku i nie oznakował drogi, to teoretycznie właśnie jemu można przypisać odpowiedzialność za kolizję. Należy mieć jednak na uwadze, że brak znaku nie oznacza, że odszkodowanie automatycznie zostanie przyznane.

To poszkodowany kierowca musi bowiem udowodnić, że doszło do zaniedbania przez zarządcę, który mimo wielu podobnych kolizji, nie oznaczył drogi znakiem A-18b. Dane o tego typu wypadkach można uzyskać na przykład od: policji, koła łowieckiego lub nadleśnictwa.

Jeśli do kolizji doszło na drodze, gdzie wcześniej nie dochodziło do podobnych zdarzeń i nie jest to miejsce migracji zwierząt, to prawdopodobnie odszkodowanie nie zostanie przyznane.

Należy mieć na uwadze, iż warunkiem koniecznym do dochodzenia roszczenia jest poinformowanie policji na miejscu zdarzenia. Wezwana policja opisze sytuację i warunki na drodze oraz jej oznakowanie.

Kto ponosi odpowiedzialność za kolizję ze zwierzyną?

Jeśli do zdarzenia doszło w czasie polowania i zwierzę wybiegło na drogę – można domagać się odszkodowania od koła łowieckiego. Wówczas należy pozyskać informację, że na danym obszarze odbywało się polowanie.

Z kolei, jeśli na obszarze obwodu łowieckiego jest organizowane polowanie i dochodzi do zderzenia z łosiem, to odpowiedzialność za tego typu szkody ponosi Skarb Państwa. To z uwagi na fakt, że łoś jest objęty całoroczną ochroną.

Natomiast w sytuacji, gdy do kolizji dochodzi ze zwierzęciem hodowlanym lub domowym, wówczas odpowiedzialność co do zasady ponosi jego właściciel.

Ubezpieczenie auto casco jako skuteczny sposób ochrony?

Skontaktuj się z nami, aby zapoznać się z pełnym pakietem korzyści wynikających z posiadania ubezpieczenia AC.

Ten rodzaj polisy zapewni Ci skuteczną ochronę na wypadek kolizji z dzikimi zwierzętami – zarówno, jeśli wykorzystujesz samochód do celów prywatnych, jak i dysponujesz całą flotą pojazdów firmowych.

Zostaw swoje dane, korzystając z wygodnego formularza, lub skontaktuj się z nami bezpośrednio – dzwoniąc na 533 366 775 lub pisząc na biuro@equinum.pl.

Nasi eksperci pozostają do Twojej dyspozycji.

Zostaw mail lub telefon a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER TELEFONÓW W CELACH MARKETINGOWYCH.
ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER, WIADOMOŚCI E-MAIL, ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI MARKETINGOWE, NEWSLETTER.
Twoje dane są bezpieczne.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Equinum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11. Inspektorem ochrony danych w Equinum Broker sp. z o.o. jest Pan Przemysław Bańko. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kontraktrodo.pl Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi: art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia uzasadnionych interesów po stronie Administratora, nie dłużej niż do momentu skutecznego zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i rejestracji na Wydarzenie. Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker