Ile kosztuje ubezpieczenie firmy?

Dobrze dobrana polisa jest w stanie ochronić nasz biznes przed konsekwencjami negatywnych zdarzeń

O ile jej stała ochrona w firmie nie jest dostrzegana codziennie, możliwość skorzystania ze wsparcia ubezpieczyciela oraz idący za tym komfort psychiczny zarządu są nieocenione gdy dojdzie do wyrządzenia konkretnej szkody.

Patrząc na problem bezpieczeństwa biznesu z tej perspektywy nie możemy więc mówić o polisie jako koszcie, lecz profilaktycznej inwestycji, w którą docenimy najbardziej w chwili kryzysu.

W zależności od profilu działalności, rodzaju oraz skali zdarzenia – koszty jakie w sposób samodzielny musiałoby pokryć przedsiębiorstwo mogą zazwyczaj dotkliwie naruszyć jego wynik finansowy lub nawet zagrozić dalszemu prowadzeniu działalności.

Jakie rodzaje ubezpieczeń firma ma do dyspozycji?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują obecnie bardzo szeroki zakres produktów stworzonych z myślą o biznesie i jego potrzebach. Pozwala to zarządowi na zabezpieczenie tych obszarów działalności, z którymi ich organizacja wiąże największe ryzyko wystąpienia szkody.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni firmę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej w skutek nieszczęśliwego splotu okoliczności lub nienależycie wykonanych zadań.

Niezwykle istotne w branży produkcyjno-usługowej, gdzie standard i poprawność wykonania mogą stanowić punkt wyjściowy dla roszczeń wnoszonych przez zamawiającego. W takich wypadkach pozwala ono uniknąć wypłat odszkodowania z budżetu firmy.

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczyć możemy również środki trwałe i obrotowe, przed scenariuszami, które decydowanie bardziej trafiają do wyobraźni właścicieli biznesu. Kradzieże, dewastacje, pożary czy zalania to tylko niektóre przykłady czynników ryzyka dla majątku firmy.

Inwestując w polisę odpowiednio wcześniej, jesteśmy więc w stanie skutecznie amortyzować koszty naprawy szkody przy jednoczesnym nieobciążaniu budżetu operacyjnego naszej działalności.

Ubezpieczenia członków zarządu

Powszechną formą zabezpieczenia firm przed stratami z tytułu błędów ich władz stało się ubezpieczenie D&O.

Ten typ polisy chroni zarówno członków zarządu i kadry dyrektorskie oraz w dalszej kolejności – ich rodziny i spadkobierców przed negatywnymi skutkami roszczeń ze względu na pełnione przez nich funkcje i idącą za tym odpowiedzialność.

Ubezpieczyciel pokrywa koszty ochrony prawnej  łącznie z poręczeniem majątkowym i kosztami odzyskania dobrego imienia. 

Ubezpieczenia cybernetyczne

Chronią biznes przed zagrożeniami z szeroko rozumianej cyberprzestrzeni – kradzieżą danych, włamaniami do systemów komputerowych firmy czy trwałym uszkodzeniem przechowywanych informacji.

Polisa tego typu pozwala na pokrycie kosztów specjalistycznej obsługi IT, jak również działań wizerunkowych mających na celu odbudowanie nadszarpniętego zaufania do marki wśród jej klientów.

Z jakimi kosztami firma musi się liczyć?

Cena polisy zależy od jej typu, oceny ryzyka oraz zakresu ochrony jaką przyjmuje na siebie ubezpieczyciel. W zależności od tych czynników wysokość poszczególnych składek może różnić się pomiędzy towarzystwami, jak również zakres ofert nie jest jednolity pomiędzy nimi.

Konieczność samodzielnego przeprowadzenia procesu ubezpieczenia est dla wielu firm perspektywą odstraszającą od podjęcia działań w tym kierunku.

Korzystne jest w takim wypadku skorzystanie z usług Brokera ubezpieczeniowego, który bezpłatnie określi oczekiwania danego podmiotu względem ochrony i wystąpi do poszczególnych ubezpieczycieli z zapytaniem ofertowym. Zgromadzone w ten sposób oferty podda analizie i zaproponuje najkorzystniejsze z nich pod ostateczną decyzję zarządu.

Fakt iż model wynagradzania brokera – w sposób regulowany ustawą – nie przenosi kosztów jego pracy na klienta oraz nie powoduje wzrostu ceny polisy, jest bezpośrednią przesłanką do skorzystania z tej formy specjalistycznego doradztwa.

Ostatecznie można powiedzieć iż firma zawsze ponosi koszty ubezpieczenia – znacząco mniejsze gdy je posiada oraz bardzo dotkliwe gdy ignoruje potencjalne zagrożenia, odwlekając wykup stosownej polisy. Zwykle to tylko kwestia czasu gdy jest tego faktu uświadamiana.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker