Życzę Ci przede wszystkim zdrowia…

Okres świąteczny skłania do refleksji na temat minionego roku oraz planów na przyszłość

Życzenia zdrowia i pomyślności są jedynymi z najpopularniejszych, jakie Polacy składają sobie przy wigilijnym stole. Jednak niewielu z nich aktywnie dba o odpowiednią profilaktykę oraz planuje i zabezpiecza się na wypadek znacznego pogorszenia stanu zdrowia swojego lub bliskich.

Wartość i znaczenie zdrowia doceniamy dopiero wtedy gdy utracimy jego fragment lub stracimy je w całości. W odpowiedzi na te potrzeby – już dziś istnieją produkty ubezpieczeniowe, stworzone z myślą o pomocy nam w przejściu przez trudny okres ciężkiej choroby.

Ich popularność rośnie wraz ze wzrostem świadomości na temat groźnych chorób, szkodliwego trybu życia oraz wysokich kosztów opieki medycznej i rehabilitacji. To w połączeniu z, cieszącym się nie najlepszą opinią, publicznym systemem zdrowotnym – czyni ubezpieczenia zdrowotne niemal niezbędnym elementem ochrony siebie i bliskich.

Zdrowotne statystyki

Główny Urząd Statystyczny publikuje cykliczne dane dotyczące przyczyn zgonów, z których wyłania się bardzo niepokojący obraz zdrowotnej rzeczywistości Polaków. Najnowsze dostępne opracowanie w tym zakresie dotyczy roku 2016.

Z raportu dowiadujemy się, że główną przyczyną śmierci Polaków pozostają niezmiennie choroby układu krążenia- aż 50% wszystkich zgonów. Trend ten nieznacznie się osłabił w ciągu ostatnich lat, jednak nadal pozostaje główną przyczyną umieralności w kraju. Interesujący jest również fakt, iż wbrew popularnej opinii umieralność w tym segmencie jest wyższa u kobiet niż u mężczyzn.

Choroby nowotworowe obejmują drugie miejsce z 25% śmiertelnością. Niepokój budzi wyraźny trend w postaci wzrostu liczby zachorowań w ciągu ostatnich 20 lat. Może to jednak być wynikiem dostępu do lepszych metod diagnostycznych, pozwalających określić przyczynę choroby szybciej i dokładniej. Szacuje się, że blisko 360 tys. Polaków żyje i zmaga się codziennie z chorobą nowotworową.

Obie te grupy schorzeń przekraczają łącznie 70% wszystkich przyczyn umieralności w Polsce. Znacznie mniejszy odsetek stanowią choroby układu oddechowego, urazy i zatrucia (w sumie jedynie ok. 5%).

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można więc przyjąć, że my sami lub ktoś z naszej najbliższej rodziny będzie w pewnym momencie musiał zmierzyć się z trudem i kosztami walki z chorobą nowotworową lub mającą swe źródło w układzie krążenia – np. w postaci udaru czy zawału serca.

Wszystko zaczyna się od diagnozy

Usłyszenie od lekarza negatywnej diagnozy bywa często momentem rozbijającym dotychczasowe życie pacjenta.

Jest to jednak dopiero początek trudnej i wymagającej drogi do zdrowia, która okupiona jest niejednokrotnie wysiłkiem samego chorego, jego rodziny oraz licznymi kosztami finansowymi w postaci leków, specjalistycznych konsultacji czy innych usług medycznych. Niejednokrotnie kluczowym czynnikiem jest czas, a szybkie podjęcie działań pozwala znacząco obniżyć ryzyko śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Publiczny system opieki zdrowotnej pod wieloma aspektami pozostawia jednak wiele do życzenia i chorzy bardzo szybko napotykają realne bariery w postaci odległych terminów, odsyłania pomiędzy placówkami oraz zwykłej obojętności personelu.

Prywatny sektor medyczny to z drugiej strony wysokie koszty, jakie w całości musi pokryć chory z własnej kieszeni. W połączeniu z często nagłą i niespodziewaną diagnozą, takich dodatkowych środków finansowych po prostu często nie posiada.

Ubezpieczenie zdrowotne

Jego znaczenie doceniamy dopiero w momencie powstania kryzysu – gdy nagradzana jest nasza przezorność w postaci dodatkowego wsparcia w walce z chorobą.

Najbardziej oczywistym benefitem jest uzyskanie dodatkowych środków finansowych, które mogą w tym kluczowym okresie zostać przeznaczone na lepszą opiekę medyczną, skuteczniejsze i mniej szkodliwe leki lub już po pokonaniu choroby – usługi rehabilitacyjne pomagające odzyskać sprawność. To również możliwość wynajęcia opiekuna osoby chorej, który choć przez pewien czas odciąży rodzinę z obowiązków zajmowania się chorym.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują zazwyczaj również własną sieć partnerskich placówek medycznych i specjalistów, którzy pozostają do dyspozycji ubezpieczonego. Czas wizyty zostaje tutaj skrócony do zaledwie kilku dni w porównaniu z sektorem publicznym, gdzie kolejki sięgają miesięcy.

W przypadku wspomnianej choroby nowotworowej – liczy się bowiem każdy dzień a opóźnianie leczenia może stanowić różnicę pomiędzy życiem a śmiercią pacjenta.

Ubezpieczając zdrowie swoje i bliskich dziś – zyskasz spokój w przyszłości.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker