Rok 2017 w ubezpieczeniach – podsumowanie okiem naszych ekspertów

Ubiegły rok obfitował w liczne wydarzenia i istotne zmiany prawne dotykające sektora ubezpieczeń

Okres noworoczny jest idealnym czasem na podsumowania i spojrzenie w perspektywie na 12 miesięcy 2017 roku. Powróćmy więc ostatni raz do tego okresu i przyjrzyjmy się najważniejszym czynnikom, które kształtowały branżę ubezpieczeniową i jej relacje z klientem.

RODO – czyli dane osobowe na nowych zasadach

Niewątpliwie, jedynym z kluczowych tematów poruszających sektor ubezpieczeń w 2017 roku były nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Ze względu na specyfikę oferowanych usług – poprawne i zgodne z prawem wdrożenie regulacji i dostosowanie procesów jest dla wielu podmiotów branżowych i uczestników tego rynku sporym wyzwaniem. O ile nowe prawo zacznie obowiązywać dopiero w połowie 2018 roku -wiele podmiotów już dziś rozpoczęło proces szkolenia pracowników oraz implementacji zmian w systemach teleinformatycznych.

Bez wątpienia RODO nawet w 2018 roku pozostanie głównym tematem oraz czynnikiem wpływającym na kierunek rozwoju branży ubezpieczeń w Polsce.

Dyrektywa IDD

Insurance Distribution Directive weszła w życie 23 lutego 2016 roku i nakłada na podmioty prowadzące sprzedaż produktów ubezpieczeniowych nowe obowiązki informacyjne względem klientów.

Wśród nich wymienić możemy między innymi: przekazanie klientowi dokumentu zawierającego szczegółowy opis oferowanej polisy, informowanie o charakterze i roli sprzedawcy (agent / broker) i jego formie wynagradzania oraz szczegóły procesu składania skarg.

Państwa członkowskie UE mają 24 miesiące na implementację zmian w swoich systemach prawnych, a branża ubezpieczeniowa na dostosowanie się do nowych regulacji.

Temat dyrektywy IDD był więc niezwykle istotnym punktem ukierunkowującym zmiany w sektorze w 2017 roku.

Ekstremalne zjawiska pogodowe

Intensywne burze i wichury wielokrotnie przechodziły nad Polską w ubiegłym roku. Do najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń doszło w sierpniu – gdy uszkodzonych zostało ponad 20 tys. budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz niestety pojawiły się ofiary śmiertelne. 

Skala i wartość szacowanych strat przekroczyła 200 mln zł, w czym ubezpieczyciele wypłacili ponad 400 mln zł odszkodowań swoim poszkodowanym klientom.

Stabilizacja składek OC

W 2017 roku zaczęło funkcjonować obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pośrednika kredytu hipotecznego, OC dla firm audytorskich i innych branż zaufania. 

W kwestii ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, branża uzyskała długo wyczekiwaną stabilizację, co przełożyło się na poprawę wyników finansowych wielu towarzystw ubezpieczeniowych.

Tym samym w 1 kwartale 2017 roku odnotowano jedynie 4,1% wzrost cen składek OC – w relacji do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Cyberataki

Ubiegły rok obfitował również w szereg mniej i bardziej spektakularnych cyber włamań i kradzieży wrażliwych danych.

W ciągu 12 miesięcy ofiarami przestępców padły zarówno światowe korporacje i globalne marki (kradzież danych milinów danych klientów i kierowców Ubera) jak również i mniejsze przedsiębiorstwa – w tym polskie firmy.

Szczególnym zagrożeniem odcisnęło się tzw. ransomware – czyli złośliwe oprogramowanie powodujące blokowanie komputera oraz szyfrowanie danych na twardym dysku, czyniąc je niemożliwymi do odzyskania. W celu odblokowania urządzenia – konieczne jest przelanie “okupu” przestępcom, po którym spodziewać możemy się otrzymania klucza wyłączającego wirusa.

W globalnym ataku z połowy roku, z wykorzystaniem tego typu infekcji paraliżowi uległy zarówno prywatne komputery, szpitale, urzędy jak i lotniska. Tym samym stwarzając realne zagrożenie i koszty naprawy i odtworzenia uszkodzonych systemów.

Rok 2017 w perspektywie

Pomimo wyzwań o różnym charakterze, ubiegły rok w sektorze ubezpieczeń oceniamy pozytywnie.

Branża stale się rozwija i dostosowuje do zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb klientów. Nowe typy zagrożeń wymagają nowych rozwiązań i indywidualnego podejścia do każdego problemu.

Stabilizacja branży i jej nastawienie na rozwój oraz nowe technologie z pewnością będą się umacniać w 2018 roku. Prognozowanym trendom na ten rok przyjrzymy się już w kolejnym artykule.

Equinum Broker