Trendy 2018 okiem naszych specjalistów

Nowy rok przyniesie wiele nowości w sektorze ubezpieczeń

Spodziewane zmiany legislacyjne oraz stale ewoluujące potrzeby klientów, będą wyraźnie kształtować ubezpieczeniową rzeczywistość w obecnym już, 2018 roku. 

O ile nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, na bazie ubiegłorocznych ruchów konsumenckich oraz kierunku rozwoju branży można nakreślić ogólne trendy jakie zapewne zyskają na znaczeniu w tym roku.

Wśród nich odnajdziemy między innymi potrzebę konsumentów do lepszej ochrony zdrowia, wzrost zagrożeń i tym samym konieczność zabezpieczania się w sferze cyberbezpieczeństwa, jak również nastawienie na personalizowanie ofert po stronie towarzystw ubezpieczeniowych. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej.

Rosnące znaczenie prywatnych polis zdrowotnych

Publiczny sektor służby zdrowia od lat boryka się z licznymi problemami w postaci niedostatecznego finansowania, braku specjalistycznego sprzętu oraz niskiej wydajności pracy.

Sytuacja ta przekłada się bezpośrednio na utrudniony dostęp pacjentów do opieki medycznej, którzy niejednokrotnie natrafiają na bariery systemowe ograniczające dostęp do lekarza. Czas w przypadku wielu chorób i dolegliwości jest czynnikiem kluczowym w procesie diagnozy, leczenia oraz powrotu pacjenta do zdrowia.

Odległe terminy oczekiwania, charakterystyczne dla sektora publicznego – skłaniają co raz większą liczbę osób do zabezpieczenia siebie i swojej rodziny poprzez wykup polisy zdrowotnej. Oferta towarzystw ubezpieczeniowych w tym zakresie jest stale rozwijana a korzyści uzyskane w jej ramach zdecydowanie przewyższają indywidualne koszty ponoszone przez ubezpieczonego. Zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, gdy potrzebna jest szybka i fachowa konsultacja.

Dostęp do lekarza specjalisty w ciągu kilku dni w ramach partnerskich placówek w porównaniu z miesięcznymi terminami oczekiwania w publicznej służbie zdrowia to atrakcyjna i wartościowa dla klienta korzyść. Z tego względu szacuje się, że udział prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych będzie nadal wzrastać w 2018 roku – wraz ze świadomością konsumentów i nawarstwiającymi się problemami w publicznych świadczeniach zdrowotnych.

Wzrost popytu na cyberpolisy

W 2017 roku hasło “cyberbezpieczeństwo” odmieniano przez wszystkie przypadki.

Rosnąca świadomość dotycząca zagrożeń czyhających w cyberprzestrzeni, dotykających już nie tylko wielkich korporacji lecz również indywidualnych konsumentów  – wpłynie na trend sprzedaży polis chroniących przed tego typu atakami.

Kwestie zabezpieczenia danych zyskują na znaczeniu, chociaż z powodu wdrażanych w połowie roku regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), które w zdecydowanie bardziej rygorystyczny sposób będą nakładać na dane podmioty stosowanie odpowiednich procedur. Zwiększeniu ulegnie również zakres odpowiedzialności administratorów danych za łamanie prawa oraz uchybienia w procesie ich aktywnemu przeciwdziałaniu.

Opierając się, na doświadczeniach poprzedniego roku w postaci liczby i skali cyberataków, można założyć, iż koszt ryzyka prowadzenia działalności operacyjnej bez wykupionej polisy dla pewnych sektorów rynku stanie się zbyt duży aby mógł być ignorowany.

Wielomilionowe starty spowodowane ujawnianiem wrażliwych danych klientów przez hakerów oraz idące za tym straty wizerunkowe motywują do aktywnego inwestowania w cyber polisy, wyprzedzając powstanie w firmie sytuacji kryzysowej.

Personalizowanie ofert, niszowe ryzyka

Wdrażanie nowoczesnych technologii nie omija branży ubezpieczeniowej, która aktywnie inwestuje w nowe metody gromadzenia danych o swoich obecnych i potencjalnych klientach.

Tworzenie profilu ubezpieczonego na bazie informacji pozyskanych z baz danych oraz systemów telemetrycznych pozwala na przygotowanie w pełni indywidualnej, spersonalizowanej oferty dopasowanej do potrzeb danego klienta. Dane pozyskiwane w ten sposób mają często charakter organiczny – nie wynikają ze świadomej deklaracji konsumenta lecz jego autentycznych zachowań, nawyków oraz towarzyszących im czynników ryzyka.

Pomysł informowania ubezpieczyciela bezpośrednio przez samochód o naszym stylu jazdy, jeszcze kilka lat temu wydawał się absurdalny. Dziś w dobie pojazdów autonomicznych, opracowywane są już systemy zdolne do wykonywania takich zadań.

Korzyść dla klienta wynika z oszacowania jego indywidualnego poziomu ryzyka (premiowanie dobrych zachowań) oraz możliwość po stronie ubezpieczyciela do tworzenia spersonalizowanych polis o bardzo niszowym przeznaczeniu. Popularyzacja urządzeń typu “smart” tylko przyspieszy proces rozwoju branży w tym kierunku.

Co przyniesie rok 2018 w ubezpieczeniach?

Zapewne sporo wyzwań zarówno po stronie ubezpieczycieli jak i ubezpieczonych w postaci nowych źródeł ryzyka oraz potrzeb ochrony swoich bliskich i majątku. 

Branża jako całość poddawana jest stałej ewolucji i aktywnie korzysta z nowinek technologicznych w celu poprawy swojej oferty oraz procesu obsługi. Przedstawione w artykule trendy zapewne nie będą jedynymi,jakie zyskają na znaczeniu w trakcie tego roku – miejmy jednak nadzieję, że niespodzianki będą mieć charakter jedynie pozytywny.

Equinum Broker