EQUINUM Broker w Almanachu Brokerów 2024!

Jest nam niezmiernie miło przekazać wiadomość, że w corocznym zestawieniu Miesięcznika Ubezpieczeniowego, EQUINUM Broker – podobnie jak w latach ubiegłych – zyskało uznanie i awansowało w rankingu kancelarii brokerskich

Zdobyliśmy wyższą pozycję w rankingu zarówno w kategorii wyników własnych osiągniętych przez Zespół EQUINUM, jak i po raz pierwszy pojawiając się w zestawieniu całej Grupy PIB.

Jako Grupa PIB zostaliśmy sklasyfikowani na wysokiej 6 pozycji, co jest dobitnym dowodem na siłę naszych kompetencji, doskonałą pracę oraz zaufanie, jakim obdarzyli nas nasi Partnerzy i Klienci

W Almanachu znalazł się także szereg interesujących analiz dotyczących rynku brokerskiego i ubezpieczeniowego.

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami Urszuli Sitkowskiej, zastępcy dyrektora Działu Ubezpieczeń Grupowych na Życie i Zdrowotne w Equinum Broker, oraz Pawła Chmielewskiego, dyrektora Działu Ubezpieczeń Majątkowych w Equinum Broker, którzy przedstawili swoje przemyślenia na temat perspektyw rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i D&O.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy całemu Zespołowi Equinum za codzienne zaangażowanie i profesjonalizm!

Almanach Brokerów 2024https://miesiecznikubezpieczeniowy.pl/ mu/MU_almanach2024.pdf

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker