Polisy dla przedsiębiorcy

Odpowiednio dobrane ubezpieczenie jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem w firmie

Refleksja zazwyczaj przychodzi po fakcie, gdy możliwości działania są znacząco ograniczone, a pytania i oskarżenia “czy mogliśmy lepiej się zabezpieczyć” pojawiają się często.

Negatywne zdarzenia dotykają firmy niezależnie od ich rozmiaru i skali prowadzonej działalności. Pożar w mikro-firmie może być dla niej tak samo katastrofalny w skutkach, jak pożar dużego zakładu produkcyjnego znanej korporacji. Choć wartość finansowa szkody będzie skrajnie różna – jej oddziaływanie na stabilność i dalsze funkcjonowanie biznesu równie bolesne dla właścicieli.

Dlaczego wykupienie polisy ubezpieczeniowej to inwestycja?

Gdy nadejdzie bowiem odpowiedni moment, uzyskany zysk dla naszej firmy często przekracza sumę poniesionych kosztów. Może czynić różnicę pomiędzy bankructwem przedsiębiorstwa a jego dalszym funkcjonowaniem.

Z perspektywy sektora ubezpieczeń wyróżnia się wiele czynników ryzyka, które mogą zagrozić w różnym stopniu naszej firmie. Ubezpieczyciele starają się aktywnie budować swoje oferty w oparciu o potrzeby biznesu – proponując rozbudowaną gamę produktów w zależności od wymagań i oczekiwań klienta. 

Przyjrzyjmy się jakie polisy mają do swojej dyspozycji przedsiębiorcy.

Polisa OC

Ten typ polisy chroni firmę przed odpowiedzialnością cywilną z tytułu roszczeń i szkód wyrządzonych osobom trzecim. Według szacunków Polskiej Izby Ubezpieczeń i Deloitte – rocznie likwiduje się około 300 tysięcy szkód tego typu w skali całego kraju.

W czym pomaga firmie?

Amortyzuje realne koszty jakie przedsiębiorstwo musiałoby ponieść w celu zadośćuczynienia lub usunięcia szkody osobie trzeciej. Ciężar finansowy jest rozkładany pomiędzy firmę a ubezpieczyciela – nie nadwyrężając jej budżetu i dodatkowo stabilizując działalność operacyjną.

Dowiedz się więcej o polisach OC

Polisa od zdarzeń losowych

Pożary, powodzie czy wichury zdecydowanie bardziej działają na wyobraźnię przedsiębiorców jako realny czynnik ryzyka. Ich nieprzewidywalność oraz w pewnych aspektach brak skutecznych metod prewencyjnych, skłania firmy do świadomego podejmowania decyzji o zakupie polisy.

W czym pomaga firmie?

Przykładowe zalanie parku maszynowego w skutek powodzi rodzi konieczność walki z czasem w celu przywrócenia produkcji. Ubezpieczenie tego typu pozwala na uzyskanie dodatkowego zastrzyku gotówki, który przyspieszy ten proces nie nadwyrężając finansów poszkodowanego przedsiębiorstwa.

W przeciwnym wypadku – firma jest pozostawiona sama sobie i musi samodzielnie uporać się z niejednokrotnie katastrofalnymi dla niej skutkami utraty majątku.

Ubezpieczenie należności

Problemy z przepływami finansowymi są codziennością wielu polskich firm. Zjawisko zatorów płatniczych i nieregulowania należności towarzyszy nam od lat, jednak dla niektórych firm brak kluczowych płatności może skutkować zachwianiem całego przedsiębiorstwa.

Według szacunków – roczne koszty zatorów płatniczych przekraczają 100 mld zł.

W czym pomaga firmie?

Wpływa na utrzymanie stabilnych przepływów pieniężnych i rentowności poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia długów. Niweluje również konieczność zaciągania kredytów w celu finansowania bieżącej działalności. 

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach finansowych

Ubezpieczenie mienia

Ochronie mogą podlegać zarówno środki trwałe jak i obrotowe w zakresie między innymi uszkodzenia, awarii lub kradzieży czy dewastacji majątku firmy. 

W czym pomaga firmie?

Ubezpieczyciel wspiera przedsiębiorstwo w procesie aktywnej likwidacji szody i możliwie przywrócenia stanu sprzed jej zaistnienia. Pozyskane w ten sposób środki finansowe można przeznaczyć na szybką naprawę lub wymianę sprzętu, pojazdów lub remont zdewastowanej placówki.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach majątkowych

Polisa D&O (OC Członków Zarządu)

Ubezpieczenie D&O adresowane jest do menedżerów spółek prywatnych, publicznych i państwowych, chroniąc ich przed roszczeniami ze strony kontrahenta, akcjonariusza, pracownika oraz przed pozwem ze strony samej spółki.

W czym pomaga firmie?

D&O gwarantuje odzyskanie środków utraconych przez spółkę na skutek błędnych decyzji również wtedy, gdy odpowiedzialni za nie członkowie jej władz nie są w stanie pokryć samodzielnie roszczeń.

Polisa D&O chroni przed niemal każdym roszczeniem – również bezzasadnym, opartym jedynie na zarzucanych nieprawidłowościach. Ochrona obejmuje nawet spadkobierców ubezpieczonego.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach zarządu

Polisa od ryzyk cybernetycznych

Cieszy się rosnącą popularnością ze względu na stale powiększające się zagrożenie dla firm niesione przez internet, nowe technologie oraz surowe kary naruszeń Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Ataki hakerskie, kradzież wrażliwych danych czy próby destabilizacji usług to już codzienność dla wielu biznesów i branż, które mierzą się z zagrożeniami mającymi swe źródło w cyberprzestrzeni.

W czym pomaga firmie?

Cyberataki są z natury niespodziewane, nagłe i trudne do szybkiej identyfikacji i przeciwdziałania. Jeśli przedsiębiorstwo padnie już jego ofiarą, koszty jakie będzie musiało ponieść w krótkim okresie czas bardzo szybko ulegną spiętrzeniu.

Polisa cyberbezpieczeństwa zabezpiecza środki finansowe na pokrycie działań specjalistów IT, działań PR dla odzyskania zaufania klientów lub przywrócenia sprawności systemów informatycznych.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach cybernetycnzych

Ubezpieczenia grupowe dla pracowników

Grupowe ubezpieczenia na życie powstały w odpowiedzi na potrzeby zakładów pracy i ich pracowników. Wykupując ubezpieczenie na życie, można niewielkim nakładem finansowym zyskać poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu psychicznego.

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie zapewnia pełną ochronę życia właścicielom firmy, jej pracownikom, jak również najbliższym członkom ich rodzin.

W czym pomaga firmie?

Ubezpieczenia grupowe na życie oraz programy opieki zdro­wotnej pełnią bardzo ważną rolę w organizacji.

Główną zaletą polis grupowych jest fakt, że są dużo tańsze niż umowy indywidualne z takim samym zakresem ubezpieczenia. Są ważnym benefitem (nawet gdy pracodawca tylko w części partycypuje w opłacie składki) i mogą stanowić znaczący element motywowania i rozwoju pracownika w organizacji.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach grupowych

Polisy dla przedsiębiorcy – czy warto?

Na to pytanie oczywiście każdy zarząd firmy musi odpowiedzieć sobie samodzielnie.

Kategorii ryzyk jest oczywiście niemalże tak wiele jak wiele jest działalności gospodarczych. Co za tym idzie, ochrona ubezpieczeniowa powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Jeśli jednak decydujemy się na aktywne ignorowanie czynników ryzyka w przekonaniu, że niezależnie od ich skali i czasu wystąpienia – firma poradzi sobie z nimi samodzielnie, musimy być gotowi na przyjęcie na siebie odpowiedzialności za niedopatrzenia oraz negatywne skutki, jeśli realne problemy przerosną nasze pierwotne oczekiwania.

Kompleksowy program ubezpieczeniowy dla przedsiębiorców dzieli ryzyko pomiędzy firmę a ubezpieczyciela – zyskujemy tym samym realnego partnera, gotowego do niesienia, niekiedy bardzo potrzebnej, pomocy naszej firmie w momencie kryzysu.

Zazwyczaj doceniamy go jednak dopiero po fakcie, zgodnie z powiedzeniem – „Mądry Polak po szkodzie”.

Equinum Broker