Wzrasta sprzedaż ubezpieczeń D&O

Gwałtownie zmieniające się regulacje prawne oraz ciężar odpowiedzialności za podejmowane decyzje wpływają na wzrost sprzedaży ubezpieczeń D&O

Ubezpieczenia D&O (z ang. Directors and Officers) są specjalnym typem produktów ubezpieczeniowych skierowanych do kadry kierowniczej oraz zarządów spółek, przedsiębiorstw i fundacji.

Ten typ polisy ma za zadanie ochronę przed odpowiedzialnością cywilną ubezpieczonych członków kadry menadżerskiej z tytułu nienależycie wypełnianych obowiązków, błędnie podejmowanych decyzji oraz roszczeń osób trzecich dochodzonych przed sądem.

Produkt ten jest adresowany zarówno do sektora publicznego jak i prywatnego – dając realne wsparcie finansowe w sytuacji wystąpienia roszczeń ze strony akcjonariuszy, kontrahentów lub pracowników danego podmiotu.

Wzrost zainteresowania ubezpieczeniami D&O

Branża ubezpieczeniowa odnotowuje znaczący wzrost zapotrzebowania na tego typu polisy, a sam rozwój sektora D&O szacuje się na blisko 10% w skali roku.

Źródeł tych trendów można doszukiwać się z jednej strony w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawno-podatkowym, które w sposób oczywisty transferuje ryzyko dostosowania procedur i wypełniania przepisów na kadrę zarządzającą danym podmiotem.

Z drugiej strony wzrasta również świadomość dostępności tego typu usług ubezpieczeniowych i bogatego zakresu ochrony jaki oferują. W szczególności krajowi ubezpieczyciele mogą pochwalić się niezwykle kompleksową ofertą, konkurencyjną nawet wobec podmiotów zagranicznych oferujących ubezpieczenie kadry menadżerskiej. Sprzyja im przede wszystkim lepsza znajomość lokalnej specyfiki rynku oraz potrzeb krajowych przedsiębiorców.

Rozbudowie ulega również oferta ubezpieczeń D&O dla podmiotów medycznych, które ze względu na specyfikę swojej działalności są niezwykle narażone na roszczenia podmiotów i osób trzecich. Zakres ochrony obejmuje pokrycie kosztów między innymi pełnomocników procesowych, biegłych i rzeczoznawców, powołania świadków oraz opłat sądowych i mediacyjnych.

Ubezpieczenie D&O – to działa!

Przedstawiciele branży ubezpieczeniowej przyznają, że wpływ na wzrost sprzedaży polis D&O ma przede wszystkim ich realna skuteczność w amortyzowaniu wysokich, indywidualnych kosztów ponoszonych przez ubezpieczonego. Wzrost świadomości ryzyka potęgują głośne w ostatnich latach procesy, których kwoty roszczeń sięgają często milionów złotych.

Brak ubezpieczenia jest z ekonomicznego punktu widzenia po prostu nieopłacalnym ryzykiem, którego skutki odczujemy najciężej w momencie kryzysu.Nierzadko też podmioty decydują się na łącznie polis D&O z innymi produktami ubezpieczeniowymi jak chociażby pakietem ubezpieczeń grupowych dla swoich pracowników lub polisą od cyberbezpieczeństwa.

Upadać wydaje się również mit, iż jest to produkt skierowany wyłącznie do dużych rynkowych podmiotów. Choć oczywiście ze względu na strukturę zatrudnienia i zarządzania są one głównymi odbiorcami tego typu polis, sięgają po nie co raz chętniej również mniejsze jednostki jak fundacje, spółdzielnie czy stowarzyszenia.

Ubezpieczenie D&O w twojej firmie

Zapraszamy do kontaktu firmy i podmioty pragnące chronić swoją kadrę menadżerską poprzez wdrożenie kompleksowej polisy D&O. Nasi doświadczeni specjaliści udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji na temat korzyści, szans oraz ryzyk wynikających ze stosowania oraz ignorowania tego typu zabezpieczenia w Państwa branży.

Equinum Broker