Konferencja „Nowoczesne ubezpieczenia podmiotów leczniczych”

Wychodząc naprzeciw potrzebie ochrony podmiotu leczniczego przed skutkami wycieku danych, w szczególności w obliczu nowych regulacji RODO, a także mając na względzie celowość zabezpieczenia członków władz podmiotu leczniczego przed niekorzystnymi skutkami błędnego działania, 12 kwietnia br. odbyła się konferencja „Nowoczesne ubezpieczenia podmiotów leczniczych – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz podmiotu leczniczego oraz ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych”.

We współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych mieliśmy przyjemność przedstawić reprezentantom sektora medycznego najnowsze trendy w ubezpieczeniach dedykowanych ich branży.

Wydarzenie podzielono na dwie części.

CZĘŚĆ I
Odpowiedzialność cywilna członków władz podmiotu leczniczego

Działanie lub zaniechanie członka władz podmiotu leczniczego, polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków w związku z pełnieniem przez niego tej funkcji w postaci m.in. naruszenia przepisów podatkowych, naruszenia dyscypliny finansów publicznych, niewykonania, czy nienależytego wykonaniem kontraktu z NFZ może skutkować powstaniem straty finansowej.

Prawnym spojrzeniem na to zagadnienie zajęła się mec. Ewa Sznurawa – Wałęga, Equinum Broker, przybliżając gościom prawa i obowiązki podmiotów leczniczych w świetle Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Praktyczną formę zabezpieczenia przed finansowymi skutkami nieprawidłowych działań zaprezentował Marek Ostrowski, Menedżer ds. Ubezpieczeń Wzajemnych, TUW PZUW, omawiając zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz podmiotu leczniczego, będącego pierwszym medycznym D&O na rynku polskim.

CZĘŚĆ II
Ryzyka cybernetyczne – zagrożenia dla funkcjonowania podmiotu leczniczego

Współczesne zagrożenia cybernetyczne stają się coraz bardziej złożone. Utrata lub brak dostępu do danych, wyciek danych, blokada systemu informatycznego to zdarzenia, które skutkują kolejnymi niekorzystnymi konsekwencjami w postaci utraty zysku, koniecznością odtwarzania danych czy szkodami wizerunkowymi.

Ryzykami cybernetycznymi w kontekście zagrożeń dla funkcjonowania podmiotu leczniczego zajęła się Anna Hajduk, Prezes Zarządu Equinum Broker, na co w odpowiedzi, Marek Ostrowski TUW PZUW nakreślił zakres i ochronę ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych, które już dzisiaj nazywa się ubezpieczeniem XXI w.

Equinum Broker