Ubezpieczenia grupowe a budowa wizerunku firmy

Pozytywny wizerunek biznesu lub organizacji wpływa na szereg obszarów ich funkcjonowania

Narzędzi i technik budowy pozytywnego odbioru naszej firmy w odniesieniu do jej środowiska wewnętrznego oraz zewnętrznego otoczenia jest niezwykle wiele.

Oczywiście budowa precyzyjnego obrazu marki nie jest procesem łatwym – zajmuje czas, środki i angażuje pracowników na każdym szczeblu firmowej hierarchii. Paradoks pozytywnego wizerunku polega na fakcie, że buduje się go latami a traci zazwyczaj niezwykle szybko i gwałtownie.

Dlaczego firmie powinno zależeć na dobrym wizerunku?

Pozytywny obraz naszego przedsiębiorstwa bezpośrednio wpływa na relacje z klientami i kontrahentami, buduje zaufanie do marki oraz prestiż z konsumpcji lub użytkowania jej produktów. To niematerialna wartość dodana, która może zarówno wpływać na proces decyzyjny konsumenta lub skłaniać do związania swojej ścieżki kariery właśnie z daną firmą.

We współczesnym świecie nie mamy czasu na dogłębne analizowane poszczególnych brandów – ich wewnętrznych wartości, sposobu prowadzenia biznesu oraz metod realizacji założonych celów. Substytutem wiedzy staje się więc wizerunek firmy.

Jako przedsiębiorca możemy oferować najlepszy jakościowo produkt na rynku lecz jeśli wiązany z naszą firmą wizerunek będzie nacechowany negatywnie lub mniej wyrazisty od konkurencji – z dużo większym trudem przyjdzie nam zwiększać wartość sprzedaży.

Wizerunek firmy jest istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej na silnie nasyconym rynku, gdzie trudno współcześnie o zachowanie pozycji monopolisty. Wygrywają te podmioty, które są w stanie w sposób pozytywny, wyrazisty i zapamiętywalny dotrzeć do potencjalnych odbiorców w postaci klientów lub kandydatów na kluczowe stanowiska.

Jak na wizerunek wpływa ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe jest skutecznym elementem budowy pozytywnego wizerunku firmy poprzez oferowanie swoim pracownikom pakietów ochrony, im samym oraz członkom ich rodzin.

Ta niematerialna forma świadczenia jest w sposób oczywisty korzystna – niwelując konieczność samodzielnego załatwiania formalności oraz dając zdecydowanie szerszy zakres ochrony przy niższych kosztach w porównaniu do polisy indywidualnej. 

Co jednak zyskuje pracodawca? Przede wszystkim kontrolę – ubezpieczyciel zbuduje dla niego praktycznie indywidualną ofertę z możliwością negocjowania kluczowych elementów i warunków umowy. Ubezpieczenia grupowe stają się więc elementem strategicznym w rozwoju firmy – proponując atrakcyjny pakiet korzyści, który docelowo eliminuje część zmartwień pracowników i zwiększa tym samym zaangażowanie i poziom efektywności pracy.

W oddziaływaniu wewnętrznym – ubezpieczenia grupowe budują poczucie przynależności – znacząco redukując potencjał odejścia pracownika ze stanowiska. 

W oddziaływaniu zewnętrznym – budują wizerunek firmy odpowiedzialnej, dbającej o pracownika i gotowej ponosić dodatkowe koszty w celu zapewnienia mu ochrony.

W sposób naturalny taka filozofia ubezpieczeniowa przyciąga do firmy większą liczbę, lepiej doświadczonych i wykształconych pracowników. A lepsza kadra stanowi fundament budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wykup polisy ubezpieczenia grupowego nie powinien być więc analizowany przez pryzmat ponoszonych kosztów, lecz uzyskanych korzyści w sferze zarówno bezpieczeństwa pracowników jak i oddziaływania na PR firmy w długiej perspektywie czasu. W wielu sektorach gospodarki i dla najbardziej prestiżowych pracodawców, ubezpieczenie grupowe stało się już dawno standardem, za którym podążają inni.

Equinum Broker