Pracownicze Plany Emerytalne

Niedobory na rynku pracy dyktują konieczność rozwoju firm w kierunku lepszych benefitów dla pracowników

Rywalizacja pomiędzy przedsiębiorcami wkracza obecnie w nowe, nierzadko ignorowane do tej pory obszary, gdzie dla potencjalnego kandydata nie liczy się już tylko podstawa wynagrodzenia lecz również pozapłacowe dodatki i zabezpieczenia w postaci pakietów ubezpieczeń grupowych, zniżek, karnetów i innych bonusów związanych z danym stanowiskiem.

Sektor publicznej służby zdrowia oraz kwestia świadczeń emerytalnych są w Polsce od lat tematami wielu dyskusji, celem mniej lub bardziej trafnych reform oraz niewątpliwym źródłem frustracji dla obywateli. Na szczęście co raz więcej pracodawców oferuje specjalne programy i polisy pozwalające znacząco zwiększyć komfort i bezpieczeństwo w sytuacji gdy dany pracownik będzie zmuszony zwrócić się o pomoc do NFZ lub ZUS.

Wraz ze zbliżającą się kolejną kompleksową reformą systemu emerytalnego – wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz likwidacją Otwartych Funduszy Emerytalnych, warto rozważyć inne opcje zabezpieczenia środków finansowych na starość.

Czym są Pracownicze Programy Emerytalne

PPE to grupowe systemy oszczędzania środków na poczet przyszłego świadczenia emerytalnego. Zostały one wprowadzone do krajowego systemu prawnego już w 1999 roku, lecz pomimo tak długiej historii ich popularność nigdy nie osiągnęła znaczącego poziomu, przegrywając z bardziej “doczesnymi” formami benefitów.

Pracownicze programy emerytalne tworzone są przez pracodawcę dla jego pracowników. Nie są one obowiązkowe do wdrożenia (wynikają z potrzeb zatrudnionych) a uczestnictwo w nich jest całkowicie dobrowolne. Obustronna umowa reguluje wzajemne obowiązki, korzyści oraz poszczególne mechanizmy programu oszczędzania.

Składka na PPE dzieli się zazwyczaj na część podstawową (płaconą przez pracodawcę) oraz część dodatkową (płaconą przez uczestnika programu). Oczywiście wszelkie kwestie poboru i odprowadzanie kwot są obsługiwane przez pracodawcę w formie i wysokości ustalonej przy tworzeniu systemu wewnątrz firmy.

Składka może mieć kilka wariantów – procentową kwotę pobieraną z wynagrodzenia, ujednoliconą stawkę dla wszystkich pracowników firmy lub limitowaną odgórnie kwotę.

Wypłata środków z PPE odbywa się na wniosek uczestnika programu lub dopiero w momencie gdy osiągnie on wiek uprawniający go do pobierania świadczeń emerytalnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Niepewna przyszłość

Stabilność publicznego systemu emerytalnego w ciągu kilku najbliższych lat zostanie silnie zachwiana głównie z powodu wzrostu liczby świadczeniobiorców (obniżenie progu wieku emerytalnego), wysokiej inflacji oraz niskiej dzietności wpływającej na demografię.

Nierzadko wspomina się również o modelu “emerytur obywatelskich“, gdzie kwota świadczenia zostałaby ujednolicona dla wszystkich płatników ZUS niezależnie od stażu pracy czy środków realnie zgromadzonych na koncie emerytalnym. O ile jest to opcja niezwykle krzywdząca względem obecnie pracujących, może być bolesną koniecznością w sytuacji ratowania finansów publicznych.

Tocząca się dyskusja wokół wysokości przyszłych emerytur zachęca do szukania alternatywnych metod zabezpieczenia swojej przyszłości i Pracownicze Plany Emerytalne są zdecydowanie dobrym systemem oszczędzania, wartym przynajmniej rozważenia jeśli nasz pracodawca oferuje tego typu rozwiązania lub waha się z decyzją o ich wdrożeniu.

Jako pracodawca zyskujemy lepsze warunki zatrudnienia – przez co przyciągamy bardziej wartościowych pracowników. Trudniej jest również podjąć decyzję o zmianie firmy i przejściu do konkurencji z racji na możliwą utratę licznych benefitów, nie ograniczających się wyłącznie do PPE.

Ostatecznie spokojny o swoją przyszłość i zadowolony pracownik to większa efektywność przekładająca się na zysk firmy w rozumieniu finansowym jak i budowa pozytywnego wizerunku na silnie konkurencyjnym rynku.

Equinum Broker