Czym się różnią ubezpieczenia zdrowotne od abonamentów medycznych?

Świadomość firm i osób prywatnych względem dostępności pozapaństwowej opieki medycznej rośnie z każdym kolejnym rokiem

Sektor publicznej służby zdrowia w Polsce często daje odczuć wyraźną różnicę pomiędzy oczekiwaniami pacjentów a możliwościami zapewnienia im szybkiej, sprawnej i fachowej pomocy zdrowotnej.

Pomimo upływu lat, licznych inwestycji i reform systemu – pozostawia on wiele do życzenia a zirytowani i zmęczeni czasem oczekiwania pacjenci korzystają coraz częściej z dostępnych na rynku pakietów prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub abonamentów medycznych. I choć są to rozwiązania pozornie bliźniacze – różnią się względem siebie w kilku kluczowych dla nabywcy aspektach.

Ponad 2 miliony polis zdrowotnych

Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń – na koniec 2017 roku liczba wykupionych, komercyjnych pakietów ubezpieczenia zdrowotnego osiągnęła 2,27 miliona. Imponujący jest również wzrost odnotowywany w tym sektorze, wynoszący 22% w skali rok do roku.

Można więc śmiało stwierdzić, że Polacy szukają alternatyw dla NFZ – ale jakie są tego powody?

Przede wszystkim dotkliwe okazują się kolejki i długie czasy oczekiwania na samą konsultację ze specjalistą, co owocuje przesunięciem rozpoczęcia leczenia i nierzadko pogorszeniem stanu zdrowia samego pacjenta.

Średni czas oczekiwania do lekarza specjalisty w sektorze publicznej opieki wynosi 2,5 miesiąca. W zależności od typu zabiegu/konsultacji wydłuża się on jednak znacząco – dla przykładu osiągając nawet 6 do 8 miesięcy dla rezonansu magnetycznego. Dużo zależy również od regionu w jakim mieszkamy, gdyż i tutaj występuje znaczące rozwarstwienie w terminach przyjęć. W skali całego kraju rysuje się jednak wyraźny trend wydłużania czasu oczekiwania wraz z upływem kolejnych lat niż jego redukcji.

Niedofinansowany sektor publiczny oraz rosnąca inflacja rodzą frustrację wśród pracowników państwowej służby zdrowia, czego skutkami są regularne protesty i żądania względem płac i norm czasu pracy.

Wszystko to przekłada się nie tyle na komfort pacjenta, co zwyczajną jakość obsługi i leczenia – a więc przebieg samej choroby, czas terapii oraz powrotu do zdrowia.

Abonament medyczny? Poproszę!

Należy wskazać, że problemy służby zdrowia wpływają na całą gospodarkę gdyż nieobecność pracownika na stanowisku generuje realne i mierzalne straty dla zatrudniającego go przedsiębiorstwa. Produktywność spada wraz ze wzrostem czasu od pojawienia się objawów do pełnego wyleczenia – co od jakiegoś czasu zaczęły dostrzegać firmy.

Zainteresowanie ubezpieczeniami grupowymi oraz abonamentami medycznymi stale rośnie i sięgają po nie zarówno duże korporacje jak i mniejsze podmioty z sektora MŚP. Służą one nie tylko jako sposób redukowania kosztów absencji w pracy, lecz również element budowania marki i atrakcyjności miejsca zatrudnienia na obecnie silnie konkurencyjnym rynku pracy.

Zarówno polisy jak i abonamenty mogą być dostosowywane do potrzeb firmy, specyfiki zatrudnienia oraz ryzyk zdrowotnych towarzyszących codziennej pracy. Możliwość rozszerzenia ochrony na członków najbliższej rodziny pracownika jest niewątpliwym atutem.

Czym różni się więc polisa od abonamentu?

Ubezpieczenia zdrowotne – jak sama nazwa wskazuje, oferowane jest jako produkt Towarzystw Ubezpieczeniowych. Jest to o tyle istotne iż podlegają one z tego względu pod Komisję Nadzoru Finansowego oraz innym regulacjom prawnym ze względu na ten profil działalności.

Każda podpisana polisa wiąże się dla ubezpieczyciela z określonym ryzykiem – będącym wynikiem obecnego stanu zdrowia klienta, jego wieku oraz czynników środowiskowych. Warunkuje to wysokość składki lub w pewnych przypadkach może być przesłanką do odmowy zawiązania umowy. Ubezpieczyciele w celu ochrony swoich interesów czasem stosują również okres karencji – czyli czasu od podpisania umowy do realnego rozpoczęcia świadczenia zawartej w niej usług.

Pacjent z polisą może zazwyczaj korzystać z pełnej sieci placówek medycznych, z jakimi ubezpieczyciel zawarł umowę o współpracy – zazwyczaj zawierającej szerokie spektrum specjalistów, laboratoriów i przychodni. Model ubezpieczeń grupowych w zakładzie pracy pozwala ponadto na wynegocjowanie znacząco lepszej oferty, niż gdyby każdy pracownik zawierał umowę indywidualnie we własnym zakresie.

Abonament medyczny jest natomiast oferowany przez prywatne placówki opieki medycznej, które w ten sposób pozyskują klientów oraz środki na bieżące funkcjonowanie. Z racji na wolnorynkowy charakter oferty, nie podlega ona tak rygorystycznym regulacjom i kontroli jak branża ubezpieczeniowa.

W przypadku abonamentów zawarcie umowy nie jest uwarunkowane w dużym stopniu od stanu zdrowia pacjenta, a świadczenie pomocy odbywa się bez dodatkowych okresów przejściowych. Pakiety opieki mogą być jednak ograniczone do danej specjalizacji lub zakresu schorzeń/chorób w jakich specjalizuje się dana sieć.

Istotną różnicą pomiędzy abonamentem i ubezpieczeniem zdrowotnym jest dostęp do placówek medycznych – często firmy działające na zasadach abonamentu mają ograniczony zasób swoich klinik i przychodni, podczas gdy Ubezpieczyciele podpisują umowy z wieloma prywatnymi usługodawcami. Abonamenty są również często dzielone ze względu na wiek, stan zdrowia, płeć lub posiadanie rodziny przez klienta. Inny zestaw usług zawiera “pakiet dla mężczyzn” niż “pakiet ciążowy” czy “dla seniora”. Co ciekawe – z abonamentu można skorzystać osobiście lub podarować go bliskiej osobie, która zapewne ucieszy się z nieograniczonej opieki zdrowotnej bez skierowania.

Equinum Broker