Ubezpieczenie inwestycji – dlaczego jest istotne?

Duże przedsięwzięcia wymagają planowania oraz koordynacji na wielu poziomach przeprowadzanej inwestycji

Im bardziej złożony projekt tym mamy do czynienia z potencjalnie większym ryzykiem, które może objąć obszar prawny, finansowy, techniczny lub wynikać ze zdarzeń losowych o charakterze wewnętrznym oraz zewnętrznym.

Kadra zarządzająca danym przedsiębiorstwem lub organizacją musi być wyczulona na odpowiednie zabezpieczenie inwestycji i rozumieć wartość wczesnego rozpoznania obszarów ryzyka, na długo przed rozpoczęciem jakichkolwiek realnych działań. Im wyższy stopień złożoności projektu – tym wymaga on  zaangażowana większej liczby osób, podmiotów, podwykonawców czy dostawców sprzętu, materiałów lub technologii.

O ile początkowo wszystko może przebiegać sprawnie – natura problemów i konfliktów sprawia, że pozostają one zazwyczaj ukryte do momentu gdy jest już za późno na szybkie ich rozwiązanie. To przekłada się na opóźnienie lub zagrożenie realizacji całego projektu.

Inwestycja w ubezpieczenie inwestycji

Ubezpieczenie inwestycji jest kluczową częścią całego przedsięwzięcia i nie powinno być ignorowane jako swoisty “dodatek” lecz pełnowartościowa część procesu planowania. Naczelnym celem realizowanego projektu jest w sposób oczywisty jego terminowa finalizacja – czego zabezpieczeniem ma być wykupiona polisa.

Już na etapie wstępnego planowania, inwestor może rozpoznać potencjalne szanse i zagrożenia towarzyszące jego projektowi. Stanowi to element wyjścia do sformułowania formalnej relacji pomiędzy uczestnikami projektu, wskazania zakresu oraz skali ich odpowiedzialności na specyficzne zdarzenia, które mogą wystąpić w toku prac.

Ubezpieczenia inwestycji traktują przedsięwzięcie kompleksowo i nie dzielą obszaru swojego obejmowania na poszczególne podmioty wchodzące w dane przedsięwzięcie. Polisa ma pośrednio charakter ubezpieczenia wzajemnego, gdzie każdy uczestnik współfinansuje ochronę dla pozostałych podmiotów zaangażowanych.

Cecha ta pomaga usprawnić proces ewentualnego usuwania szkody (na przykład w postaci wypadku na placu budowy), gdyż ubezpieczyciel nie skupia się na poszukiwaniu indywidualnego winnego lecz dąży do możliwie najszybszego wznowienia prac.

Ubezpieczenie inwestycji – dlaczego warto?

Niezależnie od branży, każda duża inwestycja napotka prędzej czy później na problemy wymagające sprawnego i szybkiego usunięcia. W takich momentach wartość poprawnie przygotowanej polisy ubezpieczeniowej jest nieoceniona a czas poświęcony na odpowiednie zabezpieczenie interesów wszystkich stron zwraca się z nadwyżką.

Ubezpieczenie inwestycji:

  • gwarantuje wypłatę środków potrzebnych do kontynuowania prac,
  • zabezpiecza interesy inwestorów i podwykonawców,
  • usprawnia proces likwidacji szkody,
  • znacząco obniża ryzyko przedsięwzięcia,
  • amortyzuje skutki zdarzeń nieprzewidzianych,
  • jest dopasowane do cech i indywidualnych potrzeb inwestora.

Im później inwestor zacznie myśleć o ubezpieczeniu – tym trudniej będzie zapewnić jego przedsięwzięciu kompleksową oraz dopasowaną ochronę. Istotne jest aby traktować tę kwestię pro-aktywnie i wyprzedzać możliwe szkody i zdarzenia niepożądane na długo przed rozpoczęciem realnych prac.

Duża odpowiedzialność leży po stronie kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych za realizację projektu – ich przezorność może niejednokrotnie czynić różnicę pomiędzy sukcesem a czasową blokadą danej inwestycji.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker