Equinum Broker: Konferencja „PPK – Szanse i zagrożenia” Polski Fundusz Rozwoju zabrał głos

Konferencja „Pracownicze Plany Kapitałowe – szanse i zagrożenia”

Tychy, 12 września 2018

Prace nad wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych nabierają tempa. 12 września miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy o PPK w Sejmie. Projekt z oczywistych powodów, budzi zainteresowanie i żywą dyskusję w środowisku pracodawców. 

Tego samego dnia w Tychach miała miejsce konferencja poświęcona tematowi czekających nas zmian. Organizator wydarzenia – Kancelaria Brokerska EQUINUM skierowała zaproszenia do kilkudziesięciu dużych śląskich przedsiębiorstw, głównie tych zlokalizowanych na terenie Podstrefy Tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Gośćmi specjalnymi konferencji były osoby reprezentujące Polski Fundusz Rozwoju, panowie Robert Zapotoczny Menadżer Zarządzający projektem prac nad Portalem PPK i Krzysztof Zając z Biura Strategii PFR S.A., którzy zaprezentowali założenia projektu oraz przedstawili rolę PFR we wdrażaniu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

„Prezentujemy Państwu projekt ustawy o nowoczesnym, sprawdzonym w świecie modelu oszczędzania na potrzeby związane z zakończeniem etapu aktywności zawodowej.

Projekt ustawy, nad którą miałem możliwość pracować wraz z członkami zespołu miedzy resortowego zawiera wiele rozwiązań czerpiących z teorii ekonomii behawioralnej, której badaczem był m.in. Richard Thaeler ostatni laureat Nagrody Nobla w ekonomii – m. in automatyczny zapis uczestników, z możliwością odstąpienia.

PPK dotyczy trzech stron uczestniczących, angażujących czas i środki i korzystających w przyszłości Państwa, Pracodawcy i Pracownika. Państwo tworzy system i angażuje środki publiczne w dopłaty dla zatrudnionych, zyskuje natomiast większe bezpieczeństwo finansowe obywateli i poziom krajowych oszczędności, Pracodawca zakłada program i współfinansuje składki zyskując potencjalne narzędzie do motywowania Pracowników, Pracownik odkładając swoje środki zyskuje na wpłatach od Pracodawcy i Państwa.

Mamy nadzieję że wprowadzenie Planów spowoduje jeszcze większe zainteresowanie programami uzupełniającymi ofertę benefitów pracowniczych również z sektora ubezpieczeniowego”. mówił Robert Zapotoczny.

Prezentację wprowadzającą pokazującą szeroki kontekst i perspektywę zmian zachodzących w obszarze systemu emerytalnego, przedstawił Tomasz Kutyba, wiceprezes EQUINUM Broker Sp. z o.o.

„Dzisiaj ustawowo dopuszczony do prowadzenia PPK jest określony krąg podmiotów. Wybór odpowiedniego partnera, to decyzja na lata i od trafności dokonanego dziś wyboru będzie w dużej mierze zależał odłożony w czasie sukces. Właśnie dlatego istotne aby mieć w tym projekcie partnera, który posiada potwierdzone historycznymi wynikami doświadczenia.  Kluczem do sukcesu będzie umiejętność zbudowania właściwej narracji z pracownikami. Tym bardziej, że społeczeństwo cały czas nie otrząsnęło się z kryzysu zaufania jaki spowodowała nacjonalizacja środków zgromadzonych w OFE” – mówił Tomasz Kutyba

Spotkanie w Tychach jest pierwszym z całego cyklu zaplanowanych przez EQUINUM podobnych spotkań, które będą realizowane w kilku miejscach w kraju.  

Equinum Broker