Składka na ubezpieczenie D&O nie jest przychodem menedżera

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, że ubezpieczenie członków zarządu bez imiennego wyszczególnienia konkretnych osób w polisie, nie stanowi przychodu dla menedżerów

Podmioty zawierające ubezpieczenia D&O swojej kadry zarządzającej uzyskały nową furtkę prawną, pozwalającą na obniżenie kosztów podatkowych. Spór dotyczący zasadności naliczenia dodatkowej daniny pomiędzy jedną ze spółek a Urzędem Skarbowym trafił ostatecznie do sądu, który wydał wyrok na korzyść podatnika.

Bezimienna polisa D&O

Wniosek oraz sama polisa D&O dla spółki w tym przypadku były skonstruowane bez podawania danych konkretnych menadżerów, którzy mieliby zostać objęci ochroną i zabezpieczeniem finansowym do kwoty 5 mln zł. Zdaniem Fiskusa – przychody to pieniądze i wartości pozostawione do dyspozycji podatnika, niezależnie czy przyjmują one formę materialną czy wymiar świadczeń otrzymywanych przez daną osobę.

Reprezentanci Spółki wystąpili więc z prośbą o indywidualną interpretację podatkową, argumentując iż polisa OC prezesa podmiotu nie może być przypisana do konkretnej osoby z imienia i nazwiska, a sam skład zarządu może ulegać zmianom – skłaniając się ku opodatkowaniu PIT.  Jako podstawę prawną do takiej interpretacji wskazano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13) na temat świadczeń nieodpłatnych.

Skarbówka jednak nie podzieliła opinii Spółki i kwestia sporna trafiła ostatecznie pod ocenę WSA we Wrocławiu, który po zbadaniu sprawy wydał wyrok na korzyść podatnika, uchylając interpretację KAS.

Ustalenie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia wymaga nie tylko precyzyjnego określenia jego wartości, ale również wskazania osoby będącej jego beneficjentem.”

Polisa zawarta pomiędzy Spółką a ubezpieczycielem nie wyszczególniała bowiem indywidualnych członków zarządu z imienia nazwiska.

Ubezpieczenie D&O nie jest przychodem menedżera

Owe rozstrzygnięcie na korzyść podatników jest niewątpliwie ważną informacją dla firm i przedsiębiorstw korzystających lub planujących w przyszłości wdrożyć ten model ochrony swojej kadry menadżerskiej.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker