Międzynarodowe programy pracownicze – komentarz Tomasza Kutyby

W dniu 10 października 2018 – AXA oraz MAXIS zaprosiły brokerów ubezpieczeniowych na konferencję poświęconą międzynarodowym programom grupowym i benefitowym. 

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w obszarach nowoczesnych rozwiązań pracowniczych oraz przyszłości rozwoju tego sektora.

W najnowszym wydaniu  Gazety Ubezpieczeniowej komentarz do zagadnienia międzynarodowych programów grupowych zamieścił Wiceprezes Zarządu Equinum Broker – Tomasz Kutyba.

Kancelaria brokerska EQUINUM specjalizuje się ..m.in. w rozwiązaniach dedykowanych pracownikom firm. W ciągu 20 lat nieprzerwanej działalności zaufało nam ponad 200 podmiotów, głównie na terenie południowej Polski. Problematyka programów międzynarodowych interesuje mnie osobiście, a w swojej karierze zawodowej miałem z nimi niejednokrotnie do czynienia. Jak wiadomo klienci oczekują od nas brokerów jak najszerszych zakresów ochrony, za jak najniższą składkę.

Zasada ta szczególnie dotyczy właśnie ubezpieczeń grupowych. Programy międzynarodowe, w których ryzyko rozkładu się transgranicznie na duże grupy zakupowe, pozwalają stworzyć bardzo interesujące rozwiązania, w których jakość ochrony i wysokość sum ubezpieczenia korzystnie korelują z poziomem składki. Jestem zdania, że na polskim rynku niewiele mówi się o profilaktycznych programach zdrowotnych. Tego typu programy wciąż nie cieszą się dużą popularnością, gdyż przekonanie do nich pracodawców, a później pracowników wiąże się z koniecznością zmiany utrwalonych stereotypów myślenia. Wszak my Polacy chodzimy do lekarzy dopiero gdy nasze organizmy przestają reagować na środki przeciwbólowe, które najchętniej kupujemy na stacjach benzynowych przy okazji tankowania samochodu. Wśród benefitów pozapłacowych cały czas królują karty sportowe, których wartość niekoniecznie przekładu się na dobrostan zdrowotny beneficjentów.

Tymczasem koszty absencji chorobowej bywają ogromne i szkoda, że pracodawcy często jeszcze postrzegają programy opieki zdrowotnej w kategoriach kosztu, a nie inwestycji. Rynek jeszcze długo będzie się rozwijał, a programy takie, jak oferuje MAXIS, mogą stanowić interesującą alternatywę dla ofert z rynku lokalnego – zwłaszcza dla firm, w których pracownik jest rzeczywistą wartością, a nie tylko siłą roboczą”.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker