PPK i PPE – cykl spotkań i konferencji

Reforma wdrażająca Pracownicze Plany Kapitałowe skłania przedsiębiorstwa do rewaluacji szans i wyzwań na najbliższe lata

Już dziś wyraźnie zarysowuje się trend spadku znaczenia wynagrodzenia jako najistotniejszego czynnika w kompleksowym procesie pozyskania i utrzymania wykwalifikowanego pracownika w organizacji. Ponad połowa badanych wskazuje, żeznaczący  wpływ w ich procesie decyzyjnym  mają benefity pozapłacowe.

W konsekwencji menadżerowie oraz specjaliści HR muszą aktywnie reagować na zmieniające się otoczenie, dostosowując swoje firmy do szans i pułapek nowej rzeczywistości. Reforma związana z PPK jest doskonałym momentem na przeanalizowanie własnych celów i priorytetów względem świadczeń pozapłacowych w organizacji.

Kancelaria Equinum Broker jako współorganizator cyklu konferencji poświęconych zagadnieniom PPE i PPK, dzieli się fachową wiedzą w kontekście zmian wdrażanych przez najnowsze przepisy prawa

Wydarzenia odbywające się w Tychach, Gdańsku, Warszawie i Wilkowicach koło Bielska-Białej zgromadziły profesjonalistów sektora zasobów ludzkich, menadżerów oraz członków zarządów świadomych czekających ich wyzwań. W trakcie spotkań poruszano szeroki zakres tematów – od kwestii fluktuacji pracowników na silnie konkurencyjnym rynku, przez podatkowe aspekty PPK i PPE, po rolę Polskiego Funduszu Rozwoju w systemie PPK.

Spółkę Equinum Broker reprezentował Wiceprezes Zarządu -Tomasz Kutyba, który wskazał na silną pozycję benefitów w ogólnej strategii zarządzania pracownikami oraz zmieniające się trendy, oczekiwania oraz wymagania samych adresatów tego systemu premiowania.

„Benefity mają wpływ nie tylko na atrakcyjność miejsca pracy lecz stanowią ważny atut w budowaniu wizerunku organizacji i pozyskiwaniu oraz utrzymaniu przy sobie w ten sposób lepiej wykwalifikowanych kandydatów”. – mówił Tomasz Kutyba.

Jak pokazują badania –  co czwarta firma wskazuje, że kandydaci do pracy zawsze pytają o ofertę świadczeń dodatkowych związanych z pełnionym stanowiskiem.

Benefity jako waluta alternatywna

Nie każde negocjacje pracownicze można wygrywać jedynie przez perspektywę podwyżki płac – równie skuteczne okazują się opcje benefitów jako pozapłacowa alternatywa dla motywacji i utrzymania pracownika w organizacji.

Jaką rolę odgrywa w tym program emerytalny?

Na wzrost atrakcyjności programu emerytalnego jako formy benefitu dla pracowników wpływa wiele czynników, których przyszłe skutki i trendy możemy prognozować już dziś.

Wśród nich wymieniono:

 • czynniki demograficzne – w szczególności zmiany w proporcjach liczby osób w wieku produkcyjnym w stosunku do pobierających świadczenie emerytalne – przekładając się bezpośrednio na spadek wysokości przyszłej emerytury,
 • czynniki konsumpcyjne – brak nawyku długoterminowego oszczędzania, wybieranie szybkiego zaspokojenia potrzeb dziś w kontraście do oddalonego celu,
 • kryzys zaufania do państwa – olbrzymia liczba uprzywilejowanych emerytów oraz grup zawodowych, likwidacja systemu OFE w połączeniu z wydłużaniem i ponownym obniżaniem wieku emerytalnego są czynnikami wpływającymi na brak stabilności i wiary w system świadczeń wypłacanych i gwarantowanych przez państwo.

Wszystkie powyższe elementy wpływają wspólnie na wzrost świadomości iż “podstawowa” emerytura wypłacana przez ZUS nie będzie wystarczająca aby zabezpieczyć spokojną starość, zwiększając tym samym zainteresowanie programami emerytalnymi.

PPE – PPK „miękkie” kryteria wyboru dla organizacji

PPE

 • Prestiżowy benefit wspierający pozyskanie/zatrzymanie wartościowych pracowników.
 • Pracodawca samodzielnie określa staż pracy uprawniający do korzystania z programu (od 3 miesięcy do 3 lat).
 • Buduje wizerunek pracodawcy odpowiedzialnego społecznie (CSR) – dbającego o zabezpieczenie finansowe pracowników.
 • Regularne oszczędzanie na emeryturę (nawet przez osoby o najniższych dochodach) finansowane przez pracodawcę.
 • Elastyczny wybór szerokiej palety funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanym ryzyku.
 • Gwarancja prywatności oraz dziedziczenia środków.
 • Gwarancja niskich kosztów zarządzania programem i aktywami.

PPK

 • Pozwoli zadbać o przyszłe bezpieczeństwo finansowe pracowników.
 • PPK będzie obowiązkowe dla pracodawców i docelowo będą mieli je wszyscy (za wyjątkiem tych prowadzących PPE oraz mikroprzedsiębiorców).
 • Regularne długoterminowe oszczędzanie (nawet przez osoby o najniższych dochodach) ze środków pochodzących z własnego wynagrodzenia, przy wsparciu finansowym pracodawcy oraz dopłat ze środków publicznych.
 • Ustawowa gwarancja prywatności oraz dziedziczenia środków.
 • Ustawowa gwarancja niskich kosztów zarządzania programem i aktywami.

Rola brokera ubezpieczeniowego

EQUINUM Broker zapewnia swoim Klientom profesjonalną pomoc w wyborze pomiędzy PPE a PPK, w tym gwarantujemy wsparcie w następujących działaniach:

 • przeprowadzenie konkursu ofertowego,
 • analiza ofert i dostawców,
 • organizacja spotkań z dostawcami,
 • opracowanie rekomendacji najlepszej oferty,
 • analiza historycznych wyników inwestycyjnych,
 • pomoc w opracowaniu i skompletowaniu dokumentacji,
 • pomoc w opracowaniu strategii informacyjnej,
 • udział w spotkaniach z pracownikami,
 • koordynacja kontaktu z podmiotem zarządzającym.

Equinum Broker