31 mld zł wypłaconych odszkodowań

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała dane z trzech pierwszych kwartałów 2018 roku dotyczące krajowego rynku ubezpieczeń

Na kompleksowe podsumowanie roku przyjdzie nam jeszcze odrobinę poczekać, jednak już dziś możemy przyjrzeć się charakterystyce, kondycji oraz trendom towarzyszącym branży w minionym 2018 roku.

46 mld zł zgromadzonych składek

W analizowanym okresie ubezpieczyciele zgromadzili ponad 46 mld zł składek – osiągając 0,3% wzrost w relacji rok do roku. Na odszkodowania i likwidację szkód przeznaczono w tym okresie ponad 31 mld zł. Jak podaje PIB dominującą część tej kwoty stanowią zobowiązania z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, co nie zaskakuje zważając na stale rosnącą liczbę użytkowników dróg oraz niechlubne rekordy notowanych wypadków.

Ponad 70 mld zł jest aktywnie inwestowanych przez ubezpieczycieli w krajowe obligacje oraz papiery wartościowe o niskim poziomie ryzyka. Natomiast kwota 17 mld zł została długoterminowo zainwestowana w akcje spółek GPW oraz papiery o zróżnicowanym stopniu ryzyka.

Ubezpieczyciele odprowadzili również w omawianym okresie ponad 1 mld zł podatku dochodowego do budżetu.

W ramach ubezpieczeń na życie – branża wygenerowała po III kwartale 2018 roku, 2 mld zł zysku – notując 5,6% wzrost. W przypadku ubezpieczycieli majątkowych kwota ta zamknęła się w sumie 3,7 mld zł dając pokaźny, 24,6% plus.

Sektor ubezpieczeń komunikacyjnych

Scharakteryzowano na bazie najważniejszych statystyk:

  • 6,6 mld zł wypłaconych odszkodowań i świadczeń (wzrost 4,2%),
  • 3,7 mld zł odszkodowań z tytułu AC (wzrost 9,4%),
  • 568,7 zł wyniosła średnia kwota rocznej składki OC ppm (spadek 0,1%),
  • 7,428 zł to średnia szkoda z umowy OC (wzrost o 3%).

Sektor ubezpieczeń majątkowych

12,4 mld zł wyniosła wartość ubezpieczeń majątkowych (z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych) dając 10,6% wzrost rok do roku.

Do najważniejszych elementów składających się na sektor zaliczyć możemy:

  • 2,4 mld zł – ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (wzrost o 16,7%),
  • 2,4 mld zł – ubezpieczenia od ognia i żywiołów (wzrost o 2,5%),
  • 1,6 mld zł – ubezpieczenia OC ogólne (wzrost o 12,7%).

Sektor ubezpieczeń na życie

Interesujący jest fakt, że o ile pozostałe sektory notowały wzrosty – ubezpieczenia na życie zanotowały spadek wartości składek wynoszący 10,3% – dając ostatecznie sumę 16,4 mld zł.

Jednocześnie świadczenia wypłacane w ramach tego typu polis zamknęły się w analizowanym okresie w kwocie 15,9 mld zł, notując 5,1% wzrost w stosunku do ubiegłego roku.

Equinum Broker