Wysokość opłat za niespełnienie ustawowego obowiązku zawarcia ubezpieczenia

Kierowcy bez ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej narażają się na kary finansowe

Liczba polis OC rośnie z każdym rokiem co związane jest ściśle ze stale powiększającą się liczbą pojazdów oraz rozszerzaniem obowiązkowego ubezpieczenia na kolejne grupy użytkowników dróg.

Oczywiście jak w przypadku każdego obowiązku prawnego – ustawodawca przewidział stosowne kary za jego niedopełnienie.  Opłaty karne, ich wysokość oraz sposób nakładania reguluje ściśle Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2019 roku

gradacja opłaty

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

pozostałe pojazdy

OC rolników

OC budynków rolniczych

100%

4 500 zł

6 750 zł

750 zł

230 zł

560 zł

50%

2 250 zł

3 380 zł

380 zł

20%

900 zł

1 350 zł

150 zł

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2018 roku

gradacja opłaty

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

pozostałe pojazdy

OC rolników

OC budynków rolniczych

100%

4 200 zł

6 300 zł

700 zł

210 zł

530 zł

50%

2 100 zł

3 150 zł

350 zł

20%

840 zł

1 260 zł

140 zł

W przypadku braku zapłaty kary, może być ona w konsekwencji ścigana na drodze administracyjnej poprzez urząd skarbowy – na mocy wszczętego postępowania egzekucyjnego.

Od czego zależy wysokość kary za brak ubezpieczenia?

Wysokość kary jest zależna od kilku czynników, wśród których wymienić można:

Typ pojazdu objętego obowiązkowym ubezpieczeniem:

  • Samochody osobowe – 2x minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • Samochody ciężarowe, ciągniki i autobusy – 3x minimalnego wynagrodzenia,
  • Pozostałe pojazdy – 1/3 minimalnego wynagrodzenia.

Czas pozostania bez polisy w danym roku kalendarzowym:

  • do 3 dni – 20% opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

OC rolników:

  • pojazdy – 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • budynki rolnicze – 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker