Ubezpieczenie wycofania produktu z obrotu

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za produkt jest fundamentem budowy zaufania z klientem

Zachowanie dostatecznego standardu wykonania oraz poziomu bezpieczeństwa w stosunku do ceny ma wymiar nie tylko wizerunkowy lecz wiąże się z przyjęciem na siebie konkretnych kosztów powstałych w przypadku wyrządzonej szkody.

W skrajnych scenariuszach konsekwencją uznania naszego produktu za niebezpieczny będzie obowiązek wycofania go z obrotu i wstrzymania dalszej produkcji. W rezultacie generowane są realne straty finansowe oraz dodatkowe koszty związane z logistyką i obsługą formalną takiego procesu w połączeniu z identyfikacją źródła problemu na poziomie produkcji lub użytkowania.

Stopień ryzyka towarzyszący wytwarzaniu lub wprowadzaniu na rynek produktów należących do szczególnych grup obarczonych wysoką potrzebą niezawodności – skłania przedsiębiorstwa do poszukiwania formalnych zabezpieczeń w postaci dedykowanych polis OC.

Gdy nasz produkt staje się niebezpieczny

Ryzyko związane z produktem nierozłącznie wynika z jego potencjału do spowodowania uszczerbku na zdrowiu czy uszkodzenia mienia. Analiza prawdopodobieństwa wystąpienia takich zdarzeń ma indywidualny charakter a sam stopień ich urzeczywistnienia wynika z branży, kategorii produktu oraz sposobu jego użytkowania.

Do kategorii produktów najbardziej narażonych zaliczyć możemy:

 • zabawki i wyroby dla dzieci,
 • żywność oraz napoje,
 • leki,
 • pojazdy oraz ich części,
 • szeroko rozumiane budownictwo,
 • urządzenia specjalistyczne (np. w branży medycznej).

Warto tutaj zaznaczyć, że stopień ryzyka wzrasta wraz z masową technologią wytwarzania – gdzie drobne niedopatrzenie na poziomie projektowym lub montażowym powoduje zwielokrotnienie wady w ogromnej ilości produktów. Gdy mowa o debiucie na rynku a więc dopiero udostępnieniu naszego wyrobu konsumentom – wykryte na tym etapie problemy będą kosztować przedsiębiorstwo dotychczasowo wyprodukowaną liczbę egzemplarzy, które trzeba będzie wycofać z obrotu.

Za realny przykład może posłużyć firma Samsung, która zmierzyła się z poważnym kryzysem wynikającym z wadliwości najnowszej linii smartfonów. Użyte w produkcji baterie okazały się wadliwe i losowo zapalały się podczas normalnego użytkowania telefonu – powodując poważne poparzenia oraz rany u klientów.

Firma zdecydowała się wycofać urządzenia ze sprzedaży, co zdaniem analityków kosztowało ją ponad 5.3 biliona $ i wpłynęło na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie wycofania produktu z obrotu

Polisa produktowa obejmuje szeroki zakres roszczeń wobec szkód mających swoje źródło w poszczególnych elementach i etapach produkcji.

Wymienić możemy tutaj między innymi:

 • szkody wynikające z wadliwości,
 • szkody wynikające z błędów etykiet i oznaczeń,
 • szkody wyrządzone metodą pakowania,
 • szkody wynikające z dalszej obróbki / przetwarzania,
 • koszty usunięcia / odinstalowania,
 • i inne..

Poprawnie dobrana i dopasowana ochrona zabezpiecza również finansowanie dla działań operacyjnych związanych z procesem wycofywania niebezpiecznego produktu ze sprzedaży i dystrybucji.

Koszty badawcze – związane z analizą stopnia zagrożenia dla życia lub zdrowia użytkowników produktu.

Koszty informacyjne – związane z obowiązkiem upublicznienia komunikatów o potencjalnym lub realnym zagrożeniu w mediach tradycyjnych, kanałach internetowych lub w bezpośredniej komunikacji z klientem.

Koszty dotarcia do klienta – związane z identyfikacją nabywców i procesem odbioru / zastąpienia wadliwego wyrobu.

Koszty zniszczenia – w wariancie gdy naprawa usterki / błędu nie jest możliwa i wymagane jest zgromadzenie oraz utylizacja produktu.

Decyzja o rozpoczęciu procesu wycofywania produktu z rynku jest niezwykle krytyczna dla przedsiębiorstwa i wiąże ze sobą wystąpienie wielu wyzwań oraz trudności natury technicznej, obszarów PR oraz co oczywiste – załamaniem prognoz oraz schematów finansowych.

O ile polisa produktowa nie wykluczy przedsiębiorstwa z potencjalnego ryzyka – zdecydowanie pomoże zredukować kosztowy ciężar obsługi procesu wycofania produktu ze sprzedaży.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker