AXA przejęta przez Uniqa Insurance Group

Jeden z największych krajowych ubezpieczycieli zostanie wkrótce przejęty przez austriacką grupę ubezpieczeniową w transakcji wartej ponad miliard euro

AXA Polska działa na rynku od 15 lat i aktywnie obsługuje ponad 3 miliony klientów w obszarze ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, OFE czy wdrażanych w ostatnim czasie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Spółka w 2018 roku osiągnęła przychody na poziomie 585 mln euro i jest pracodawcą dla ponad 1500 osób. 

W ramach transakcji Uniqa stanie się również właścicielem czeskich i słowackich oddziałów ubezpieczyciela – w sumie przejmując w tych krajach ponad 1,6 mln klientów i w konsekwencji znacząco umacniając swoją pozycję w Europie Wschodniej. 

Co przejęcie oznacza dla klientów AXA?

Jeśli jesteś klientem AXA Polska – nie ma powodów do paniki. Wszystkie dotychczasowe umowy zawarte przed przejęciem zachowują swoje warunki i pozostają w mocy prawnej. 

Przygotowanie dokumentacji przejęcia oraz uzyskanie wymaganych zgód potrwa jednak kilka miesięcy. Transakcja ma być sfinalizowana w czwartym kwartale 2020 roku. Jesteśmy więc we wczesnym etapie procedury i ubezpieczyciel z pewnością przeprowadzi stosowną kampanię informacyjną dla swoich klientów. 

Trudno na tym etapie przewidzieć jakie długoterminowe decyzje podejmie Uniqa względem nowo nabytych aktywów i w jakim stopniu będzie ingerować w model biznesowy zapewniający AXA stabilną pozycję na krajowym rynku. Najbliższe miesiące z pewnością dostarczą dalszych informacji w tym zakresie. 

Equinum Broker