[ Odwołany ] Webinar: Konsekwencje likwidacji OFE na sytuację przyszłych emerytów – dylematy wyboru: ZUS czy IKE.

WEBINAR ODWOŁANY

Wobec zaistniałej sytuacji gospodarczej związanej z koronawirusem, a w konsekwencji bardzo prawdopodobnych zmian w kwestii realizacji planu likwidacji OFE, webinar “Konsekwencje likwidacji OFE na sytuację przyszłych emerytów – dylematy wyboru: ZUS czy IKE” zostaje odwołany. Gdy tylko poznamy nowe realia, chętnie wrócimy do tego tematu tym bardziej, że wpisuje się on w szerszy kontekst zagadnień związanych z PPK.

Termin: Odwołany

Rejestracja: Kilknij aby się zarejestrować, liczba miejsc ograniczona

Webinar: „Konsekwencje likwidacji OFE na sytuację przyszłych emerytów  – dylematy wyboru: ZUS czy IKE. Wpływ zmian na decyzje uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych.”

Do historii odchodzą OFE, stanowiące tzw. II filar zreformowanego w 1999 r. systemu emerytalnego.

Miały one, wraz z filarem III – w formie Pracowniczych Programów Emerytalnych, stanowić uzupełnienie świadczenia ZUS-owskiego do pełnej stopy zastąpienia wynagrodzenia – emeryturą. W efekcie wielu błędnych założeń, kosztownej infrastruktury funkcjonowania OFE oraz uwiądu PPE (2,5% zatrudnionych, w ciągu 20 lat), świadczenia będą wielokrotnie niższe. Jest to związane także z silnym pogarszaniem się struktury demograficznej społeczeństwa oraz przejęciem przez Państwo połowy aktywów OFE, na kwotę ponad 150 mld zł. Zostały one umorzone a ich księgowy zapis, przeniesiono do ZUS jako kolejne zobowiązanie Państwa wobec obywateli, bez stosownego odzwierciedlenia w aktywach finansowych. Kilkuprocentowe obniżenie długu publicznego na skutek tej operacji miało charakter krótkokresowy i powróciło w ciągu 3 lat do zbliżonego poziomu.

Ponieważ komunikowaniu wprowadzania zmian w OFE, towarzyszy realizacja kolejnych faz tworzenia PPK, ta koincydencja budzi wśród wielu ekspertów i osób zaangażowanych w Program, poczucie niepewności i pytania o skuteczność zabiegania o wysoki poziom uczestnictwa. Odczuwany jest deficyt rzetelnego przekazu informacji oraz edukacji społecznej. Jak powinni zachować się pracodawcy, a także inni interesariusze tworzenia PPK? W jaki sposób tłumaczyć potrzebę zmian w OFE? Zapewne w duchu społecznej odpowiedzialności pracodawcy powinni zadbać o swoich pracowników i zapewnić im dostęp do wiedzy, która pozwoli na podejmowanie racjonalnych i przemyślanych decyzji. Będą one dotyczyły zarówno uczestnictwa w PPK jak i dokonaniu wyboru IKE czy ZUS przy podejmowaniu decyzji o transferze środków.

Prelegenci:

dr Wojciech Nagel
Doktor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Związany z rynkiem kapitałowym od 1996 r., jako m.in. członek zarządów i rad nadzorczych kilkunastu spółek prawa handlowego.

W latach 2008-2009 doradca przewodniczącego KNF, 2010-2012 wiceprezes zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego, 2012-2013 prezes IGTE. Od 2013 r. związany z Giełdą Papierów Wartościowych, w latach 2016-2018 prezes Rady Giełdy. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji GPW. Odbył staż rządu japońskiego (JICA) w zakresie Business Management, jest absolwentem kursu certyfikującego Approved Compliance Officer (ACO) w CIC Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (2014).

Członek Rady Konsultacyjnej ds. PPK przy Polskim Funduszu Rozwoju (2018). Współtworzył PPE w latach 1999-2003.

Przemysław Gawlak

 Dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju Planów Emerytalnych
 Esaliens TFI S.A.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie we wdrażaniu programów emerytalnych dla pracodawców, zarówno po stronie dostawców usług ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, jak i doradczej – brokerskiej. Zarejestrował ponad 80 programów emerytalnych oraz przeprowadził 20 transferów Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Koordynował pracę Zespołu wdrażającego ponad 100 programów PPK dla firm z I transzy zobowiązanych do wdrożenia PPK. Autor szeregu publikacji w periodykach branżowych. Uczestniczył w pracach nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych jako ekspert Business Centre Club w Zespole Rady Dialogu Społecznego.

Tomasz Kutyba
Wiceprezes Zarządu, Broker Ubezpieczeniowy
Equinum Broker Sp. z o.o.

Związany z rynkiem ubezpieczeniowym od 1997 roku. W dotychczasowej karierze pracował dla: Allianz, Norwich Union, Warta, Signal lduna, Amplico Life i Kancelarii Brokerskiej International Risk & Corporate Advisory IRCA.

Dziś, jako Wiceprezes Zarządu Equinum Broker Sp. z o.o., Tomasz Kutyba odpowiada za strategię rozwoju portfela, rozwijanie nowych linii biznesu oraz budowę trwałych relacji z partnerami biznesowymi. Koncentruje się na rozwoju sprzedaży grupowych ubezpieczeń na życie, programów opieki zdrowotnej oraz emerytalnych.

Equinum Broker