Webinar: D&O – najlepsze ubezpieczenie na trudne czasy

Termin: 24.04.2020 r. / godz. 14:00 – 15:00

OBEJRZYJ RELACJĘ VIDEO

W czasie kryzysów gospodarczych, rośnie ryzyko finansowe dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami.

Członkowie zarządów mogą odpowiadać całym swoim majątkiem wobec spółki, właścicieli czy wierzycieli jak również mogą być prowadzone przeciw nim postepowania karne czy administracyjne. Czy są ubezpieczenia, które mogą złagodzić konsekwencje finansowe takiej odpowiedzialności?

Okazuje się, że tak.

Taką właśnie ochronę, oczywiście w określonym zakresie, może zapewnić ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu / Władz Spółki powszechnie nazywane D&O (ang. directors & officers).

Nie przez przypadek ubezpieczenie to powstało w Stanach Zjednoczonych  w następstwie Wielkiego Kryzysu w latach 30. XX w. Jego celem było zapewnienie, jak wówczas mówiono, osobistej ochrony finansowej managerów, w odpowiedzi na znaczące reformy systemu finansowego USA (amerykańską ustawę o papierach wartościowych w latach 1933 i 1934).

Lata 50. i 60. to okres dynamicznego rozwoju biznesu w USA, a liczne w tym czasie fuzje i przejęcia unaoczniły potrzebę istnienia ubezpieczenia, które uchroni managerów od konsekwencji ewentualnych roszczeń na gruncie ich odpowiedzialności za błędne decyzje lub ich brak, o co w trudnych czasach nietrudno. Późniejszy rozwój gospodarki światowej spowodował, że ubezpieczenie D&O przestało kojarzyć się tylko z rynkiem amerykańskim.  W latach 70. pojawiło się w Europie, a w końcu także i w Polsce w roku 1992.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu to polisa szczególnie doceniana w trudnych czasach, gdy zmienność otoczenia biznesowego oraz wielość czynników i dynamika z jaką oddziaływują na warunki prowadzenia działalności, a także nieprzewidywalność pewnych zjawisk, znacząco zwiększają ekspozycję na ryzyko nietrafnych decyzji.

Obecnie panująca pandemia i wywołany nią kryzys gospodarczy z pewnością w niejednym przypadku doprowadzi do próby przeniesienia odpowiedzialności za straty poniesione przez spółki na grunt osobistej odpowiedzialności managerów.

Eksperci

Adam Gmurczyk 

Financial Lines Manager
Chubb European Group SE Oddział w Polsce

 Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 17 lat związany z ubezpieczeniami, głównie odpowiedzialności władz spółek.

Współtworzył i wprowadzał takie produkty jak ubezpieczenie D&O, POSI (ubezpieczenie publicznej oferty papierów wartościowych), ubezpieczenie ryzyk sprzeniewierzeń oraz ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych.

Robert Mikulski

 Partner Zarządzający, Radca Prawny
Brillaw Kancelaria Radców Prawnych
Mikulski & Partnerzy

Robert Mikulski ukończył Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie podyplomowych Studiów Ubezpieczeń Gospodarczych. Ukończył także aplikację sędziowską w 1998 roku. Radca prawny od 1999 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Rządowym Centrum Legislacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie Rady Ministrów  i Ministerstwie Finansów.

Przez 15 lat zarządzał Kancelarią Stopczyk & Mikulski Sp.k., od 2015 roku zarządza Kancelarią Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy.

Robert ma rozległe doświadczenie w zakresie tworzenia i stosowania prawa. Współautor wielu aktów prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa celnego, prawa ochrony własności intelektualnej, prawa ochrony środowiska czy zamówień publicznych.

Tomasz Kutyba

Wiceprezes Zarządu, Broker Ubezpieczeniowy
Equinum Broker Sp. z o.o.

Związany z rynkiem ubezpieczeniowym od 1997 roku. W dotychczasowej karierze pracował dla: Allianz, Norwich Union, Warta, Signal lduna, Amplico Life i Kancelarii Brokerskiej International Risk & Corporate Advisory IRCA.

Dziś, jako Wiceprezes Zarządu Equinum Broker Sp. z o.o., Tomasz Kutyba odpowiada za strategię rozwoju portfela, rozwijanie nowych linii biznesu oraz budowę trwałych relacji z partnerami biznesowymi. Koncentruje się na rozwoju sprzedaży grupowych ubezpieczeń na życie, programów opieki zdrowotnej oraz emerytalnych.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker