Benefity pracownicze jako odpowiedź na kryzys w obszarze wynagrodzeń

Benefity pozapłacowe zastąpią premie w przedsiębiorstwach

Krajobraz gospodarczy w drugiej połowie 2020 roku nie kształtuje się optymistycznie. Pomimo szeroko zakrojonej pomocy ze strony rządu w postaci tarcz i programów dofinansowania – wiele firm planuje w niedalekiej przyszłości przeprowadzenie znacznych cięć kosztów oraz ograniczenie lub całkowite wstrzymanie rekrutacji. Jak możemy przeczytać w raportach analiz rynkowych – kilkanaście procent przedsiębiorstw zakłada również redukcję wysokości wynagrodzeń.

Jak zachować konkurencyjność miejsca pracy bez bezpośredniego zwiększania płac? Odpowiedzią okazują się być benefity pracownicze.

Benefit alternatywą dla gotówki

Zarządzający przedsiębiorstwami zdają sobie sprawę, że zbyt gwałtowne i daleko idące cięcia przyniosą długofalowo bardzo negatywne skutki i konsekwencje. W poszukiwaniu oszczędności strategia opiera się na przeniesieniu części środków z bonusów płacowych na wdrożenie lub poszerzenie programów benefitów obejmujących pracowników.

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne oraz pakiety usług medycznych cieszą się tu dużą popularnością – zwłaszcza w okresie pandemii, gdy zainteresowanie tego typu rozwiązaniami w naturalny sposób wzrastało wraz z kolejnymi miesiącami 2020 roku.

Realizowana w ten sposób strategia jest korzystna dla obu stron – przedsiębiorstwo może bowiem zredukować finansowy ciężar wynagrodzeń wywierany na budżet przy jednoczesnym zwiększeniu opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi i członkami ich rodzin. Pracownicy natomiast mogą liczyć chociażby na szybką pomoc medyczną w sytuacjach kryzysowych przy relatywnie niskich kosztach.

Opieka medyczna będzie drożeć

Warto nadmienić, że sektor opieki zdrowotnej notuje gwałtowny wzrost cen – głównie za sprawą koniecznych do przeprowadzenia inwestycji oraz kosztów środków ochronnych w związku z koronawirusem. Problem publicznej służby zdrowia potęguje dodatkowo utrudniony dostęp do specjalistów oraz stale wydłużający się średni czas oczekiwania na konsultację. Od marca do dziś wiele placówek publicznych pozostaje zamkniętych lub funkcjonuje w silnie ograniczonym wymiarze przyjęć. 

W oparciu o dane Ministerstwa Zdrowia – dynamika zakażeń utrzymuje się w Polsce na stałym poziomie pomimo okresu letniego i dużego nasłonecznienia, które w naturalny sposób powinno ograniczać transmisję wirusa. Wszystko wskazuje więc na to, że typowo grypowe miesiące w naszym kraju spotęgują i tak już silnie nadwyrężony system opieki zdrowotnej.

Zawarcie z operatorem długoterminowych umów współpracy w modelu grupowym – gwarantuje niższe stawki niż wynikałoby ze wskaźnika inflacji cen.

Inwestuj w pracownika, informuj o korzyściach

Benefity pracownicze od zawsze podnosiły prestiż miejsca pracy oraz atrakcyjność związanego z nimi stanowiska. W obecnej rzeczywistości stają się one niezwykle pożądanym atutem poszukiwanym przez samych kandydatów o pracę.

Prognozowane przez ekonomistów spowolnienie gospodarcze w Polsce z pewnością przekształci rynek pracy oraz zweryfikuje oczekiwania pracowników względem pracodawców. Warto, aby już dziś działy HR stawiały na efektywną komunikację korzyści wynikających z rozmaitych form pozapłacowych dodatków oraz niwelowały przekonanie, iż są to jedynie dodatkowe koszty, bez wymiernych korzyści.

Im szybciej zbadamy oczekiwania naszych pracowników – tym skuteczniej zaimplementujemy adekwatne rozwiązania.

Nasi eksperci pozostają do Twojej dyspozycji.

Zostaw mail lub telefon a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER TELEFONÓW W CELACH MARKETINGOWYCH.
ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER, WIADOMOŚCI E-MAIL, ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI MARKETINGOWE, NEWSLETTER.
Twoje dane są bezpieczne.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Equinum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11. Inspektorem ochrony danych w Equinum Broker sp. z o.o. jest Pan Przemysław Bańko. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kontraktrodo.pl Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi: art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia uzasadnionych interesów po stronie Administratora, nie dłużej niż do momentu skutecznego zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i rejestracji na Wydarzenie. Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Equinum Broker