Rosną ceny polis ubezpieczeniowych

Branża ubezpieczeniowa notuje wyraźne wzrosty cen, a dynamika zmian jest najszybsza od 2014 roku – czytamy w raporcie Marsh Global Insurance Market Index

Czynniki wywierające wpływ na kształtowanie kosztów mają rozmaite źródła. Wśród głównych obszarów wymienia się między innymi regularne wzrosty stawek ubezpieczeń majątkowych i finansowych, lecz również postępujące zmiany klimatu oraz rozwój pandemii COVID-19.

Ceny polis rosły globalnie już siódmy kwartał z rzędu i wszystkie wskaźniki sugerują, że trend ten zostanie utrzymany. Jak czytamy w raporcie – pierwszy kwartał roku przyniósł 14 procentowy wzrost, a średnia w drugim kwartale przyjęła wartości najwyższe od 2012 roku.

Na globalnym rynku liderem została Wielka Brytania – notując aż 31 procentowy wzrost cen w ujęciu rocznym. Klienci w Stanach Zjednoczonych mierzą się z 18 procentową podwyżką a w Europie średnia różnica cen wyniosła 15 procent.

Niepewna przyszłość czynnikiem ryzyka

Brak stabilizacji oraz gwałtownie zmieniające się otoczenie wpływają na dynamikę wzrostu cen w sektorze ubezpieczeniowym. O ile łatwo usprawiedliwiać taki stan rzeczy pandemią koronawirusa – koszty polis rosły na długo przed zdiagnozowaniem pierwszego chorego. Nie oznacza to oczywiście, że COVID-19 jest obojętny dla rynku – bilans strat i wypłacanych świadczeń nadal pozostaje otwarty.

W ujęciu długoterminowym zmiany klimatu oraz towarzyszące im gwałtowne zjawiska pogodowe to obszary ryzyka o znacznej skali. Straty finansowe z tego tytułu rosną globalnie z każdym rokiem, osiągając 145 mld dolarów tylko w 2019 roku. Nieprzewidywalność tych zjawisk w połączeniu z olbrzymim obszarem oddziaływania i skalą strat, wymuszają na ubezpieczycielach gromadzenie większych rezerw finansowych – co przekłada się na realny wzrost cen polis.

Ubezpieczenia w Polsce – czy czekają nas dalsze wzrosty cen?

Elementem kształtującym krajowy rynek jest nadal koronawirus i jego następstwa. Segment ubezpieczeń turystycznych gwałtownie się załamał wskutek ograniczeń w przemieszczaniu się ludności oraz obaw konsumentów, którzy postanowili spędzić okres wakacyjny lokalnie, w mniej aktywny sposób. Część ubezpieczycieli podjęła decyzję o zwrocie składek klientom – co dodatkowo nadwyrężyło ich stabilność finansową.

Duży wzrost zainteresowania odnotowały natomiast ubezpieczenia na życie oraz grupowe pakiety medyczne. Zagrożenie pandemią z pewnością napędza popyt na tego typu produkty, lecz trudno przewidzieć długotrwały wpływ tego zjawiska na kształtowanie poziomu cen. Z jednej strony wzmożony popyt powinien sprzyjać ich redukcji – z drugiej jednak potencjalnie wysokie kwoty odszkodowań mogą przełożyć się na wzrost składek i całkowitych kosztów takiego ubezpieczenia. 

Wygrywają przezorni – zwlekając zapłacisz więcej

Wszystko wskazuje, że ceny polis ubezpieczeniowych będą kontynuować swój stabilny wzrost w kolejnych kwartałach. Decydując się na zakup ubezpieczenia warto rozważyć więc opcję umowy długoterminowej, która pozwala na wynegocjowanie korzystniejszych warunków pod względem zakresu ochrony czy kwoty zabezpieczenia przy relatywnie niższej, lub w tym wypadku – bardziej stabilnej cenie. 

Im dłużej zwlekamy z decyzją, koszt takiej polisy może być o kilkadziesiąt procent bardziej dotkliwy dla naszego budżetu.

Nasi eksperci pozostają do Twojej dyspozycji.

Zostaw mail lub telefon a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER TELEFONÓW W CELACH MARKETINGOWYCH.
ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER, WIADOMOŚCI E-MAIL, ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI MARKETINGOWE, NEWSLETTER.
Twoje dane są bezpieczne.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Equinum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11. Inspektorem ochrony danych w Equinum Broker sp. z o.o. jest Pan Przemysław Bańko. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kontraktrodo.pl Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi: art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia uzasadnionych interesów po stronie Administratora, nie dłużej niż do momentu skutecznego zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i rejestracji na Wydarzenie. Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Equinum Broker